De gemeente Kerkrade wil kinderen en jongeren - en hun ouders/verzorgers - helpen bij het nemen van hindernissen in het opgroeien naar volwassenheid. Waar het kan, proberen we te voorkomen dat kleine vragen grote problemen worden. Daarom hebben we sinds 2023 een overzicht van preventieve activiteiten voor kinderen en jongeren gemaakt. Onderdeel daarvan is een digitaal loket waar iedereen signalen over jeugd kan afgeven.

Activiteiten voor alle gezinnen
Het Kernteam Preventie Jeugd is aan de slag gegaan met een overzicht van activiteiten voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien. We hebben de in Kerkrade beschikbare activiteiten van ons en onze partners overzichtelijk verzameld op de pagina Preventieve jeugdzorg. Heeft u tips of wilt u nog activiteiten aanvullen, mail dan uw tip of de naam van de activiteit, samen met uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en meer informatie over de activiteit naar jeugdpreventie@kerkrade.nl. Uw informatie wordt dan door het kernteam bekeken en mogelijk toegevoegd aan het overzicht.

Digitaal loket voor signalen
Het digitaal loket wordt beheerd door het Kernteam Preventie Jeugd. Ziet u of hoort u zaken die u zorgen baren over kinderen in uw omgeving? Dan kunt u via bovenstaande pagina uw signalen doorgeven door een mailtje te sturen naar jeugdpreventie@kerkrade.nl. Natuurlijk doen we dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners.

Waarom is jeugdpreventie belangrijk?
Als we kinderen en jongeren - en hun ouders/verzorger - niet tijdig helpen of de weg wijzen, dan kunnen kleine vragen uitgroeien tot grote problemen. Daarmee is er kans op gevolgen voor het welbevinden, de gezondheid, de ontwikkeling en de veiligheid van het kind, zoals schoolverzuim, kindermishandeling en psychische of sociale problematiek. We willen er graag zo vroeg mogelijk bij zijn om vragen te beantwoorden en waar nodig te helpen, zodat kinderen en jongeren gezond en gelukkig blijven en zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Dat staat voorop in het beleid van gemeente Kerkrade.

Bovendien kan vroegtijdige preventie ervoor zorgen dat duurdere en intensievere jeugdhulpverlening niet nodig is en goed beschikbaar blijft voor kinderen en jongeren die dit echt nodig hebben. Zo willen we de jeugd in Kerkrade een goed vooruitzicht voor de toekomst bieden.