Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de kernboodschap van het project 'Senior Friendly Communities(externe link)' waarin de gemeente Kerkrade participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Live safely, enjoy life, stay involved

Het doel van dit project is het tot stand brengen van een seniorenvriendelijke gemeenten. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Stichting euPrevent-EMR

Het project 'Senior Friendly Communities' valt onder de programmalijn 'Geestelijke gezondheidszorg' van Stichting euPrevent-EMR(externe link). De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

Financiering

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.