MKB-noodlijn van Stichting IMK en ONL

De MKB-noodlijn is een initiatief van Stichting IMK(externe link) en ONL voor ondernemers(externe link) en biedt ondernemers een luisterend oor.

De noodlijn is te bereiken op nummer 088 999 0000

Meer informatie is te vinden op de website van ONL(externe link)


Regelingen voor ondernemers inzake corona

Bent u op zoek naar een totaaloverzicht van de financiële regelingen voor ondernemers van het Rijk, ga naar de website van de Rijksoverheid(externe link)

Kijk uit voor nepberichten

Belastingen, heffingen en andere vorderingen

De gemeente Kerkrade heeft de heffing en inning van onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, marktgelden en markpromotiegelden, reclamebelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting belegd bij BsGW. BsGW volgt het Rijksbeleid. Met verzoeken tot uitstel van belasting of het treffen van een betalingsregeling wordt coulant omgegaan. Log hiervoor in op uw persoonlijke pagina via MijnBsGW(externe link) of contacteer BsGW telefonisch: 088-8420420

Voor wat betreft de precariobelasting en reclamebelasting 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college de tarieven te verlagen naar € 0. De verminderde aanslag is vóór 1 februari 2021 verstuurd door BsGW. Voor 2021 geldt dat deze belastingen niet op het combibiljet 2021 staan. In juni 2021 wordt bekeken of deze belastingen alsnog geheven worden en tegen welk tarief.

Let op: Bij andere vorderingen die niet via BsGW gaan, bijvoorbeeld leges, lijkbezorgingsrechten en huur gemeentelijk vastgoed wordt elk verzoek apart bekeken en volgt de gemeente waar nodig en mogelijk het Rijksbeleid. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Openstaande facturen worden zo snel mogelijk betaald

De gemeente ontvangt van ondernemers facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

Overige adressen voor info

Meld je aan voor het Online MKB Limburg ondernemersplatform(externe link)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket(externe link) Hier kunt u terecht met vragen. 

Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag?  Neem dan contact op  met de gemeente via 14045.

 


Hoe nu verder na de TOZO 5 ?

Zoals wellicht bekend, heeft het ministerie besloten dat per 01-10-2021 de steunmaatregelen zoals o.a. Tozo en TONK stoppen.

Als u na  deze periode nog financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt twee mogelijkheden

  • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten heeft om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen.
  • Heeft u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problemati-sche schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden

Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van het Bbz. De regeling is niet nieuw maar voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. 

Om te zien of u in aanmerking komt, dient u eerst de doelgroepscan te doorlopen in het digitale systeem SOLO(externe link)

De doelgroepscan kunt u doorlopen op de website ondernemersregelingen(externe link)

Als de doelgroepscan een positieve uitslag geeft, kunt u een verder in SOLO en een digitaal aanvraag Bbz voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet indienen. 

Let wel:  het indienen van een aanvraag is nog geen garantie voor toekenning. Hiervoor is een aanvullend onderzoek nodig. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar Bbz@kerkrade.nl of telefonisch contact opnemen met 14045 en vragen naar een Bbz medewerker.