De gemeente Kerkrade stelt een Bodembelastingkaart Ontplofbare Oorlogsresten digitaal beschikbaar. 
 

Deze kaart geeft aan op welke plaatsen in Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Op die plekken kunnen nog niet-ontplofte explosieven in de bodem liggen.

Dat een locatie op de kaart staat aangegeven, wil dus niet zeggen dat er ook daadwerkelijk explosieven liggen; alleen dat er met de mogelijkheid rekening moet worden gehouden.
Dit is belangrijk bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem, bijvoorbeeld bodemonderzoek, graafwerkzaamheden of grondboringen. 

De Bodembelastingkaart is voor iedereen te raadplegen via de pagina Bodembelastingkaart Ontplofbare Oorlogsresten. 
Naast de kaart vindt u op deze pagina ook meer informatie en adviezen bij werkzaamheden.