De Bodembelastingkaart Ontplofbare Oorlogsresten (OO) geeft aan op welke plaatsen in Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waardoor op die plekken mogelijk nog niet-ontplofte explosieven in de bodem zouden kunnen liggen. 

Het gaat daarbij voornamelijk om geschutmunitie (granaten), afwerpmunitie (vliegtuigbommen) en klein kaliber munitie (handgranaten). 

De Bodembelastingkaart OO is gemaakt zodat iedereen in Kerkrade kan nagaan of op een bepaalde locatie een verhoogde kans bestaat op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten. Dit is vooral belangrijk voor iedereen die werkzaamheden in de bodem verricht (bijvoorbeeld bodemonderzoek, graafwerkzaamheden of grondboringen). U vindt de kaart in PDF-formaat onderaan deze pagina.

Samenstelling kaart

Voor het samenstellen van de Bodembelastingkaart OO is onderzoek gedaan op basis van gegevens uit de archieven. Er is voor de hele gemeente gekeken waar er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij ontplofbare oorlogsresten in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Deze locaties worden aangegeven op de Bodembelastingkaart OO. Ook wordt aangegeven welk type oorlogsresten op die plaats aangetroffen zouden kunnen worden. 

Dat een locatie op de kaart staat aangegeven, wil dus niet zeggen dat er ook daadwerkelijk explosieven liggen; alleen dat er met de mogelijkheid rekening moet worden gehouden omdat op die plaats oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. 

Aanvullend op de Bodembelastingkaart is ook een ‘VOORONDERZOEK NA-CONFLICTPERIODE - AANVULLING RISICOKAART GEMEENTE KERKRADE’ uitgevoerd.
Hierin staat voor een aantal gebieden aangegeven of en tot welke diepte deze minder of niet verdacht zijn. Dit komt omdat na de Tweede Wereldoorlog in die gebieden veel grondverzet of ophoging heeft plaatsgevonden.
U vindt deze rapportage met kaartjes van die gebieden in PDF-formaat onderaan deze pagina.

Advies bij werkzaamheden

Op de kaart is te zien dat in heel Kerkrade niet-ontplofte geschutmunitie kan liggen en op een aantal  plekken een verhoogde kans op afwerpmunitie of klein kaliber munitie aanwezig is. Op één plek kunnen één of meerdere explosieven liggen.

De kans dat achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog spontaan ontploffen is zeer klein. Bij grondwerkzaamheden (bijvoorbeeld graaf- of hei-werkzaamheden) is deze kans iets groter, maar nog steeds heel klein. Maar als er op verdachte locaties grondwerkzaamheden gepland staan, moet er in verband met de veiligheid eerst onderzoek gedaan worden of zich daadwerkelijk explosieven in de bodem bevinden. Als er daadwerkelijk explosieven worden gevonden, worden deze door de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van Defensie (EODD) geruimd.

Als u van plan bent graafwerkzaamheden uit te voeren in de grond, kunt u vooraf aan de gemeente om relevante informatie van het werkgebied vragen.

Raadpleeg kort voor aanvang van werkzaamheden altijd de meest actuele versie van de Bodembelastingkaart OO. 

Als u tijdens graafwerkzaamheden toevallig een voorwerp aantreft waarvan u denkt dat het een niet-ontploft explosief kan zijn, laat het dan liggen. Verplaats of vervoer het voorwerp niet, maar bel de politie. Als het nodig is, schakelt de politie de EODD in.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een specifieke locatie op de kaart? Neem dan contact op via gemeentehuis@kerkrade.nl