Functie    

Wethouder

Contactgegevens

E-mailadres: b.bejas@kerkrade.nl

Portefeuille  

  • Financiën
  • Informatisering en automatisering
  • Publiekszaken en dienstverlening
  • Wijkwethouder Oost

Nevenfuncties    

Administrateur / Penningmeester Begrafenisvereniging Holz (bezoldigd)


Politieke partij