Een van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Nederlandse overheid het gebruik van aardgas wil terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Transitievisie warmte

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat iedere vijf jaar vernieuwd wordt. Hierin komt uiteindelijk te staan wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld.

In de transitievisie 1.0 is de eerste versie van de transitievisie. Hierin staan de kaders en uitgangspunten om de volgende stappen te kunnen zetten. Er staat bijvoorbeeld in welke mogelijkheden er in Kerkrade zijn om van het gas af te gaan. In de transitievisie 1.0 worden nog geen definitieve keuzes gemaakt. Deze keuzes worden pas gemaakt in de transitievisie 2.0.

Wanneer de transitievisie 2.0 klaar is, gaan we in afstemming met de gekozen buurt(en) aan de slag met zogenaamde ‘Wijkuitvoeringsplannen’. Daarin onderzoeken we wat de kosten zijn voor de woningeigenaar. Ook houden we rekening met maatschappelijke kosten. Hieruit zal blijken of de gekozen buurten/gebieden inderdaad zo kansrijk zijn als gedacht. In zo’n wijkuitvoeringsplan wordt bepaald of er een collectieve oplossing voor het gebied komt zoals een warmtenet of individuele oplossingen zoals een warmtepomp. Ook kan er gekeken worden naar een combinatie van deze twee.

Wilt u zelf al aan de slag?

Dan kunt u voor onafhankelijk advies terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg. Ze helpen u hier verder met zowel kleine als grote isolatiemaatregelen, zoals tochtstrips of een warmtepomp. Ook helpen ze u met vragen over subsidies, het aanvragen van offertes en andere financieringen. Door te isoleren verbruikt u minder energie en bespaart u op uw energierekening.

Actuele informatie

Inwoners van Kerkrade denken mee – Uitnodiging ontvangen om vragenlijst in te vullen?

We willen graag weten hoe u denkt over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Daarom vragen wij alle huishoudens in Kerkrade om mee te denken over wonen zonder aardgas. Ieder huishouden krijgt in het najaar van 2022 een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Deze is samen met onderzoeksbureau Invior opgesteld.

Er worden vragen gesteld als ‘Hoe energiezuinig is uw woning al?’, ‘Wilt u uw woning energiezuinig (laten) maken?’ en ‘Welke rol zou de gemeente hierbij moeten innemen, volgens u?’.   

Uw antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat gebruiken we bij het maken van de Transitievisie Warmte 2.0.

De vragenlijst kunt in invullen op https://enquete.toponderzoek.com/energiekerkrade(externe link)

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 naar Invior via telefoonnummer 085 486 0110. U kunt de vragenlijst dan samen met een van de medewerkers telefonisch invullen of een papieren vragenlijst aanvragen.

De resultaten van de enquête uit begin 2021 kunt u hier teruglezen. Deze resultaten zijn meegenomen in de Transitievisie warmte 1.0.

Vragen van inwoners over aardgasvrij wonen

De MoVe2030 vragenlijst bood tegelijkertijd ook de gelegenheid om vragen te stellen over verduurzaming, veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.
Wij hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden hierop op een rijtje gezet. 

Duurzame alternatieven

Nadat in de Transitievisie Warmte bekeken is welke buurt of wijk kansrijk lijkt om voor 2030 van het aardgas af te gaan, en wat de mogelijke alternatieven voor die buurt of wijk zijn,  bekijken we de uitvoering op buurt- of wijkniveau. Hiervoor wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Dit doen we niet alleen, maar samen met de betrokken partijen als de bewoners, de netbeheerder, woningcorporaties, etc. Natuurlijk moeten de alternatieven voor aardgas betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen. 

Uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan wordt het alternatief in detail op buurt- of wijkniveau uitgewerkt. In samenwerking met alle bewoners en belanghebbenden van de betreffende buurt of wijk. 
Dit levert een goed beeld op van:

  • het draagvlak voor aardgasvrij wonen ;
  • de maatregelen die genomen gaan worden;
  • de kosten die hiermee gemoeid zijn en voor wie die kosten zijn;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • de koppelkansen die er zijn met andere werkzaamheden, denk aan bijvoorbeeld de vernieuwing van het riool.
     

De Transitievisie Warmte in de Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. De gemeente Kerkrade neemt u in deze Duurzaamheidskrant mee in haar zoektocht naar oplossingen voor een toekomstbestendig, duurzaam Kerkrade.

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg(externe link)