Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Nederlandse overheid het gebruik van aardgas wil terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Deze manieren beschrijven we in de Transitievisie Warmte. We werken nu aan de Transitievisie Warmte 2.0.  De conceptversie ligt nu ter inzage. U kunt ons tot en met 13 september laten weten wat u van de conceptversie vindt.

Wilt u liever horen wat er allemaal in de Transitievisie Warmte 2.0 staat? Dat kan!
De gemeente organiseert samen met Impuls twee informatiebijeenkomsten: 

 • Op vrijdag 25 augustus, van 12:30 tot 14:00 uur in ’t Westhoes
 • Op woensdag 30 augustus, van 14:00 tot 15:30 uur in het Sjevemethoes (gewijzigd tijdstip)
 • Update 25-08-23 EXTRA BIJEENKOMST: donderdagavond 7 september, van 18:00 tot 21:00 uur. in de HuB.

U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 

Wilt u zelf al aan de slag?

Dan kunt u voor onafhankelijk advies terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg(externe link). Ze helpen u hier verder met zowel kleine als grote isolatiemaatregelen, zoals tochtstrips of een warmtepomp. Ook helpen ze u met vragen over subsidies, het aanvragen van offertes en andere financieringen. Door te isoleren verbruikt u minder energie en bespaart u op uw energierekening.

Subsidies voor woningeigenaren, ondernemers en verenigingen

Hebt u een eigen woning of pand? Of bent u particuliere verhuurder? Op de pagina subsidies voor het verduurzamen van uw woning of gebouw vindt u verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente wat we de komende jaren gaan doen om in 2050 energiezuinig en aardgasvrij te kunnen wonen. Ook staat hier in beschreven hoe we dat gaan doen samen met inwoners en andere partners. 

Dit gaat in stappen. Daarom komt er elke vijf jaar een nieuwe Transitievisie Warmte. 

Transitievisie Warmte 1.0

De Transitievisie Warmte 1.0 is de eerste versie van de transitievisie. Hierin vertellen we wat er allemaal nodig is om de volgende stapen te kunnen zetten. Er staat bijvoorbeeld in welke mogelijkheden er in Kerkrade zijn om van het gas af te gaan. In de Transitievisie 1.0 kiezen we nog niet wat we precies gaan doen en waar we dat gaan doen.

Transitievisie Warmte 2.0

De gemeente wil graag dat we in Kerkrade in 2030 tussen de 25% en de 30% minder gas gebruiken dan in 2022. In de Transitievisie Warmte 2.0 gaan we bekijken hoe we dat gaan doen. En kiezen we welke maatregelen we gaan nemen om energiezuiniger en gasloos te wonen. En in welke buurten we dat het eerste gaan doen.

Op dit moment is de conceptversie van de Transitievisie 2.0 klaar. U kunt deze downloadenlink naar pdf bestand of bekijken op het Stadskantoor van 2 augustus tot en met 13 september. U kunt ons ook laten weten wat u ervan vindt. 

U kunt nu de conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 bekijken

In december 2022 hebben wij onze inwoners gevraagd om mee te denken over hoe wij in 2050 in Kerkrade energiezuinig en zonder aardgas kunnen wonen. We hebben dit gedaan via een vragenlijst. Maar liefst 3044 hebben onze vragen beantwoord. Deze antwoorden hebben wij gebruikt om de conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 te maken. 

Deze versie is nog niet definitief. U kunt deze versie bekijken en ons laten weten wat u ervan vindt. Misschien bent u het met sommige dingen niet eens. Of heeft u nog andere ideeën. U kunt ons dit laten weten. Dit heet 'een zienswijze indienen'. 

De conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 ligt 6 weken op het Stadskantoor en in de HuB.

Als u de conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 wilt bekijken, dan kan dat op het Stadskantoor. Hier ligt hij van woensdag 2 augustus tot en met woensdag 13 september, zodat u hem kunt lezen.  Er ligt ook een exemplaar in de HuB.

U kunt de conceptversie ook digitaal bekijken en downloadenlink naar pdf bestand

Als u ons wilt laten weten wat u van de conceptversie vindt, dan kan dat van 2 augustus tot en met 13 september.

U kunt ons bellen om dit te vertellen, dit heet een mondelinge zienswijze. U kunt ons ook een brief of e-mail sturen, dat heet een schriftelijke zienswijze. Wij vinden een schriftelijke zienswijze fijner. 

Schriftelijke zienswijze: brief of e-mail

Als u in een brief wilt opschrijven wat u van de conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 vindt, dan kunt u die brief met de post sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. 

U kunt ook een e-mail sturen naar duurzaam@kerkrade.nl

Mondelinge zienswijze: bellen

Om ons te vertellen wat u van de conceptversie van de Transitievisie Warmte 2.0 vindt, kunt u bellen naar team Duurzaamheid van de afdeling Milieu en Bouwen. Het telefoonnummer is 14 045. 

Definitieve versie Transitievisie Warmte 2.0

Na 13 september bekijken we alle zienswijzen. We bekijken of we sommige dingen in de Transitievisie Warmte 2.0 nog moeten aanpassen. Pas daarna wordt de Transitievisie Warmte 2.0 definitief. 

Informatiebijeenkomsten

Wilt u liever horen wat er allemaal in de Transitievisie Warmte 2.0 staat? Dat kan!
De gemeente organiseert samen met Impuls twee informatiebijeenkomsten: 

 • Op vrijdag 25 augustus, van 12:30 tot 14:00 uur in ’t Westhoes
 • Op woensdag 30 augustus, van 14:00 tot 15:30 uur in het Sjevemethoes (gewijzigd tijdstip)
 • Update 25-08-23 EXTRA BIJEENKOMST: donderdagavond 7 september, van 18:00 tot 21:00 uur. in de HuB.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten vertellen wij u wat er allemaal in de Transitievisie Warmte staat. U kunt ons vragen stellen over wat dit betekent voor u en uw woning. Ook kunt u ons laten weten wat u van de Transitievisie vindt en of u nog opmerkingen of ideeën hebt. 

U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 

Resultaten inwonersonderzoek aardgasvrij wonen

 In december 2022 hebben wij jullie gevraagd om mee te denken over aardgasvrij wonen. Jullie konden dit via een vragenlijst laten weten. In totaal hebben 3044 mensen deze enquête ingevuld. De resultaten hebben we gebruikt bij het maken van de conceptversie van de Transitievisie Wramte 2.0

Starten bij woningen met laag energielabel en mensen met een kleine beurs

We hebben jullie gevraagd waar de gemeente als eerste aan de slag moet gaan met energiezuinig en aardgasvrij wonen. Volgens jullie moet de gemeente als eerste aan de slag in buurten met woningen met een laag energielabel, gevolgd door buurten met mensen die moeilijk rondkomen. Kerkrade kiest hiermee voor de mensen met de minste draagkracht.

Kerkrade is zich steeds bewuster van duurzaamheid

Ook blijkt dat er al een verduurzamende beweging op gang is in onze gemeente. Om verdere stappen te zetten zijn inwoners vooral op zoek naar duidelijke informatie en willen zij meer inspraak in de plannen die gaan over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Ruim de helft van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, wil hun woning energiezuiniger maken. De belangrijkste reden die ze gaven voor het energiezuiniger maken van hun woning is het verlagen van de energierekening. Ook zien woningeigenaren dit als een kans om de waarde van de woning te verhogen. Huurders zien dit als een kans om meer wooncomfort te verkrijgen.

De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2.0, het isolatieprogramma en bij de daaropvolgende wijkuitvoeringsplannen.

Download voor alle resultaten de infographic

Wijkuitvoeringsplannen

Wanneer de Transitievisie 2.0 klaar is, gaan we met de  buurt(en) die het eerste aan de beurt zijn om energiezuiniger te worden aan de slag met  ‘Wijkuitvoeringsplannen’.

Dit doen we niet alleen, maar samen met de bewoners, de netbeheerder, woningcorporaties, etc. Natuurlijk moeten de alternatieven voor aardgas betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen. 

We onderzoeken hoeveel het kost om de huizen in de buurt energiezuinig te maken. Na dit onderzoek kunnen we zeggen of de buurt ook echt energiezuinig en gasloos kan worden voor 2050. 

We gaan ook kijken of we een energiezuinige oplossing kunnen vinden voor alle huizen samen (zoals een warmtenet). Of dat alle huizen een eigen oplossing krijgen (zoals een warmtepomp). Of een beetje van allebei. 

Uiteindelijk komt er per buurt een plan waarin staat: 

 • hoeveel mensen in de buurt aardgasvrij willen wonen ;
 • de maatregelen die genomen gaan worden;
 • wat de kosten zijn voor het energiezuinig en aardgasvrij wonen en wie die kosten gaat betalen;
 • wanneer wat gaat gebeuren;
 • of we tegelijkertijd ook meteen andere werkzaamheden kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van het riool.

Vragen van inwoners over aardgasvrij wonen

De MoVe2030 vragenlijst bood tegelijkertijd ook de gelegenheid om vragen te stellen over verduurzaming, veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.
Wij hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden hierop op een rijtje gezet. 

De Transitievisie Warmte in de Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. De gemeente Kerkrade neemt u in deze Duurzaamheidskrant mee in haar zoektocht naar oplossingen voor een toekomstbestendig, duurzaam Kerkrade.

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg(externe link)