Wilt u uw woning of gebouw verduurzamen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit te financieren. 

Wij zetten de belangrijkste hieronder voor u op een rijtje.

Meer mogelijkheden vindt u op de pagina Financiële hulp bij het energiezuinig maken van uw huis of gebouw.

Voor particulieren woningeigenaren

Zowel de rijksoverheid als de provincie Limburg bieden financieringsregelingen aan voor de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Duurzaam Thuis

De regeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg(externe link) biedt leningen aan voor particuliere woningeigenaren en huurders. 

 • Per 1 januari 2023 is het maximale leenbedrag voor een lening verhoogd van € 35.000 naar € 70.000 euro. Tot 1 mei 2023 met de geldende rentetarieven. 
 • Per 1 mei 2023 wordt het budget van Duurzaam Thuis opgehoogd met 50 miljoen euro;
 • Per 1 mei wordt ook het rentepercentage van de Duurzaam Thuis leningen verhoogd:
  • Onderhandse stimuleringslening gaat van 2 of 1,5% naar 4,32%
  • Hypothecaire stimuleringslening gaat van 1,1 of 0,6% naar 3,92%
  • Zakelijke stimuleringslening gaat van 1,1 of 0,6% naar 3,92%
  • Verzilver-lening komt te vervallen
 • Per 1 oktober 2023  wordt de Duurzaam Thuis lening beëindigd (!) Per deze datum zal de provincie doorverwijzen naar het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds opereert in opdracht van de Rijksoverheid en heeft sinds kort de drempel verlaagd voor haar Energiebespaarlening.   

De provincie heeft opnieuw budget ter beschikking gesteld om rentekorting op isolerende maatregelen te verstrekken. Leningnemers die voor minimaal € 1250 aan isolerende maatregelen treffen krijgen een rentekorting van 0,5% (zolang er hiervoor budget beschikbaar is) op het gehele leenbedrag. 

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds

Het Rijk biedt de Energiebespaarlening aan via het Nationaal Warmtefonds(externe link) Hierbinnen zijn ook leenmogelijkheden voor mensen met weinig tot geen leenruimte! 

Particuliere woningeigenaren incl. VvE’s (vanaf 2 wooneenheden) kunnen een lening aanvragen tot max. € 65.000,-. De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een aannemer of installateur. De huidige rentepercentages variëren tussen de 4 en 4,5% met een vrije keuze in looptijden. Er zijn geen afsluitkosten.

Maar let op: 

 • Voor aanvragers met een verzamelinkomen tot € 48.625,- is het rentepercentage 0%.
 • Waar uit toetsing blijkt dat iemand weinig tot geen leenruimte heeft komt men wellicht in aanmerking voor een zogenaamde  ‘Energiebespaarlening met combinatielening’.
  Er kan een bedrag geleend worden tussen de € 1.000,- en de € 5.000,-.  Een combinatielening is een lening waarmee je de aflossing van de Energiebespaarlening betaalt. De combinatielening begint bij aanvang van de Energiebespaarlening met een saldo van € 0,-. Elke maand dat je de maandelijkse aflossing van de Energiebespaarlening betaalt met de combinatielening loopt deze op met het bedrag van de aflossing. Kortom je hebt geen maandelijkse aflossing bij de combinatielening. Deze lening heeft een standaard looptijd van 20 jaar. Na 5 jaar volgt een verplichte hertoets. Bij een negatieve hertoets hoeft de lening niet te worden afgelost behalve als je de woning in de tussentijd met overwaarde verkoopt.

De varianten op de Energiebespaarlening hoeven niet apart te worden aangevraagd; of men hiervoor in aanmerking komt wordt meegenomen in de reguliere toetsing na aanvraag  

Energiebespaarbudget NHG

Een derde optie om de financiering van verduurzaming van de woning te regelen is via het ‘Energiebespaarbudget NHG’(externe link) Met het Energiebespaarbudget van NHG kun je extra lenen om te verduurzamen, of je nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit. Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

Met de ISDE kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame maatregelen in hun woning. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor:

 • zonneboilers
 • (hybride) warmtepompen
 • isolatiemaatregelen
 • aansluitingen op een warmtenet
 • een elektrische kookvoorziening

Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Op de website van de RVO (externe link)is meer informatie te vinden over deze subsidie. 

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 

Bent u particuliere verhuurder en wilt u één of meer van uw bestaande huurwoningen verduurzamen? Kijk of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)(externe link). Met deze regeling krijgen particuliere verhuurders subsidie voor energiebesparende maatregelen om hun huurwoning(en) te verduurzamen.

Per woning kunt u tot € 6.000 subsidie ontvangen. De regeling loopt tot 31 december 2025.

Voor ondernemers

Het BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert energiebesparende maatregelen of projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan de ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of vereniging investeren in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank: de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Het te lenen bedrag ligt tussen de € 50.000,- en € 2.500.000,-. Zie BNG Duurzaamheidsfonds(externe link) voor de verschillende leenmogelijkheden met bijbehorende looptijden en rentetarieven. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

Met de ISDE kunnen zakelijke gebruikers subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame maatregelen in hun pand. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor:

 • zonneboilers
 • (hybride) warmtepompen
 • isolatiemaatregelen
 • aansluitingen op een warmtenet
 • een elektrische kookvoorziening

Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030. Subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 beschikbaar. Deze subsidie is alleen voor de zakelijke markt. Er is in 2023 een budget van € 30 miljoen.

Op de website van de RVO (externe link)is meer informatie te vinden over deze subsidie. 

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 

Bent u zakelijker verhuurder en wilt u één of meer van uw bestaande huurwoningen verduurzamen? Kijk of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)(externe link). Met deze regeling krijgen zakelijker verhuurders subsidie voor energiebesparende maatregelen om hun huurwoning(en) te verduurzamen.

Per woning kunt u tot € 6.000 subsidie ontvangen. De regeling loopt tot 31 december 2025.

Voor verenigingen

Het BNG Duurzaamheidsfonds(externe link) financiert energiebesparende maatregelen of projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan de ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of vereniging investeren in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank: de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Het te lenen bedrag ligt tussen de € 50.000,- en € 2.500.000,-.

Zie BNG Duurzaamheidsfonds(externe link) voor de verschillende leenmogelijkheden met bijbehorende looptijden en rentetarieven. 

Sportaccommodaties

Specifiek voor de verduurzaming van sportaccommodaties kent het BNG Duurzaamheids fonds de Sportlening(externe link)
 

Laat u eerst goed adviseren over het verduurzamen van uw woning of gebouw

Wij adviseren u om eerst een totaaladvies op te vragen bij een onafhankelijke adviseur over het verduurzamen van uw woning of gebouw. 

Een onafhankelijke adviseur zal namelijk kijken hoe het gebouw het beste verduurzaamd kan worden en neemt daarbij alle belangrijke zaken mee. Zoals bijvoorbeeld isoleren, glas en ventileren. Hij of zij stemt deze zaken dan goed op elkaar af, zodat u het meeste voordeel uit de maatregelen haalt. 

Als u alleen een glaszetter of zonnepaneleninstallateur om informatie vraagt, zullen zij waarschijnlijk alleen met dat onderdeel rekening houden. Hiermee loopt u het risico dat u uw woning of gebouw niet op de meest efficiënte manier verduurzaamt.

U kunt voor onafhankelijk advies terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg

Als inwoner van Gemeente Kerkrade kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg(externe link) voor onafhankelijk en deskundig advies voor het verduurzamen van uw woning.

Dit kan een algemeen advies zijn, maar ook advies op maat. Of hulp bij het aanvragen van offertes bij lokale bedrijven die de gewenste maatregelen uitvoeren. Daarnaast biedt de WoonWijzerWinkel ook hulp bij subsidieaanvragen.

U vindt de WoonWijzerWinkel aan de Roda JC Ring 61 in Kerkrade. 
Meer informatie vindt u ook op de website van de WoonWijzerWinkel(externe link)

 U kunt natuurlijk ook een andere adviseur kiezen.