Logo Duurzaam Kerkrade

De gemeente Kerkrade helpt inwoners, verenigingen en ondernemers om hun woning of gebouw duurzamer te maken. Dit doen we met het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade, naar goed voorbeeld van het succesvolle Duurzaam Klimaat- en Energiefonds van de gemeente Landgraaf. 

Heeft u als burger, vereniging of ondernemer van onze gemeente een eigen woning of gebouw? Dan kunt u vanaf 15 september 2022 een aanvraag indienen voor een lening uit het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade. 
 

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze lening. Lees deze informatie goed door voordat u een aanvraagformulier instuurt.

Vul het aanvraagformulier in


Printbare versie van het aanvraagformulier

De gemeente toetst alle aanvragen aan de verordening Energie en Klimaat Fonds Kerkrade

Wie kan gebruikmaken van het fonds?

In aanmerking voor een lening uit het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade komen: 

 • Woningeigenaren van een woning in de gemeente Kerkrade die ook zelf in de woning wonen.
 • Verenigingen en ondernemers die zelf eigenaar zijn van hun verenigingsgebouw of gebouw. 

Wat houdt het fonds precies in?

U kunt bij de gemeente een bedrag lenen om uw woning of gebouw duurzamer te maken. Dit is een bedrag van minimaal € 1.000, - en maximaal € 35.000, - per adres. 

Dit bedrag moet u dan gebruiken om maatregelen te treffen die leiden tot een besparing in de energielasten en tot minder CO2-uitstoot en/of maatregelen die leiden tot het hergebruiken regenwater of grijs water (afvalwater uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken) en minder wateroverlast. 

Maar u kunt bijvoorbeeld ook geld lenen voor het inschakelen van een adviseur die samen met u bekijkt hoe u uw woning of gebouw het beste kunt verduurzamen. 

Voor welke maatregelen kan ik een lening aanvragen?

Voorbeelden van zaken waarvoor u een bedrag kunt lenen zijn: 

 • Zonnepanelen, inclusief eventueel noodzakelijke aanpassing of vervanging meterkast door het plaatsen van de zonnepanelen;
 • Zonneboiler;
 • Vloer - en/of bodemisolatie;
 • Dakisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Dakisolatie groen met minimaal 8 m2 beplanting aan het dakoppervlak;
 • Hoogrendementsglas. De kosten voor het vervangen van kozijnen is ook financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple glas;
 • Isolerende deuren;
 • Gevelpanelen (isolerend); 
 • Gevelisolatie aan de binnen-of buitenzijde;
 • Micro-wkk/HRe ketel;
 • Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/laag temperatuur verwarmingssysteem);
 • Warmtepomp (hybride, grondgebonden, lucht-water of lucht-luchtwarmtepompen);
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om de cv-installatie in balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld;
 • Accusysteem voor energieopslag;
 • Maatregelen zoals opgenomen in een energierapport door een gecertificeerde EPA-adviseur of gelijkwaardig. De kosten voor het energierapport mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal één maatregel zoals opgenomen in een energierapport om het energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;
 • LED-verlichting (LED lampen, LED trafo’s, LED dimmers);
 • Infraroodpanelen voor verwarming;
 • Warmteterugwinning op warm water voor douches en douchebakken;
 • Warmteterugwinningsysteem (WTW). Warmteterugwinning uit ventilatielucht;
 • Energiezuinige gelijkstroom pomp en/of gelijkstroomventilator;
 • A-label pomp voor vloerverwarming;
 • Vraaggestuurde ventilatie;
 • Verwijderen asbest mits noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en in combinatie met het realiseren van ten minste één duurzaamheidsmaatregel;
 • Afkoppeling, infiltreren en opvangen hemelwater. Dit kan met het opvangen van hemelwater in een regenton of een ondergrondse infiltratiekrat of het aanbrengen van een grindpakket in de bodem, of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van beplanting;
 • Grijswatersysteem / regenwateropvangsysteem voor hergebruik;
 • Kosten voor hulp en ondersteuning bij een subsidieaanvraag gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd;
 • Kosten voor hulp en ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd.

Deze voorbeelden vindt u ook terug in de Verordening Energie en Klimaat Fonds Kerkrade

Staat de maatregel die u wilt uitvoeren er niet bij? Laat het ons weten, dan bekijken we de mogelijkheden.

Wat zijn de kosten en de looptijd van de lening?

De looptijd van de lening is 15 jaar. Het bedrag dat u leent, betaalt u dus binnen 15 jaar af. Over het bedrag dat u leent, betaalt u 1,425 % rente. 

Ook betaalt u éénmalige administratieve kosten, deze worden bij het geleende bedrag opgeteld. 
Voor een lening tussen de €1000 en €10.000 euro betaalt u €150,- administratiekosten. Voor een lening tussen de €10.001 en €20.000 is dit €200,-. Voor een lening vanaf €20.001 is dit €250,-.

In welke periode kan ik een lening aanvragen?

Aanvragen van een lening kan vanaf 15 september 2022. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. U kunt dus tot uiterlijk tot 15 september 2024 een aanvraag indienen. 

Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. Het project stopt eerder wanneer het beschikbare budget op is.

Let op, geld lenen kost geld!

Let op! Geld lenen kost geld, met daarachter een poppetje dat een euroteken achter zich aansleept als een blok aan zijn been

Als u bij ons een aanvraag doet voor een lening uit het Energie en Klimaat Fonds, controleren wij niet hoe uw financiële situatie is, zoals dat wel gebeurt bij (bijvoorbeeld) een hypotheekaanvraag. 

Wij doen dit zodat alle woningeigenaren en eigenaren van een bedrijfspand of verenigingsgebouw gebruik kunnen maken van dit fonds. Ook inwoners, verenigingen en ondernemers met een kleine beurs die weinig ruimte hebben om geld te lenen bij de bank. Want maatregelen om energie te besparen moeten ook voor hen haalbaar zijn. Juist omdat deze maatregelen ervoor kunnen zorgen dat hun energiekosten omlaag zullen gaan. 

Maar let op: geld lenen kost geld. U moet in totaal meer geld terugbetalen dan u van ons heeft geleend. Dit is omdat u rente aan ons betaalt.

Voordat u een lening bij ons aangaat, moet u dus zelf goed nagaan en uitrekenen of u het bedrag dat u aan ons moet terugbetalen, de komende vijftien jaar ook elke maand kunt missen. Vraag eventueel uw financieel adviseur om raad.

Voorbeeld van de kosten van de lening: 

Het bedrag dat u leent (met administratiekosten)

Dit betaalt u iedere maand (180 maanden)

Dit betaalt u in totaal in 15 jaar

Dit kost de lening u

€   5.000

€   30,85

€   5.553,00

€ 553,00

€ 10.000

€   61,70

€ 11.106,00

€ 1.106,00

€ 20.000

€ 123,39

€ 22.210,20

€ 2.210,20

€ 25.000

€ 154,24

€ 27.763,20

€ 2.763,20

€ 35.000

€ 215,94

€ 38.868,20

€ 3.868,20

Laat u eerst goed adviseren over het verduurzamen van uw woning of gebouw

Wij adviseren u om eerst een totaaladvies op te vragen bij een onafhankelijke adviseur (EPA-gecertificeerd of gelijkwaardig) over het verduurzamen van uw woning of gebouw. De kosten voor dit advies kunt u meefinancieren in de lening die u afsluit. 

Een onafhankelijke adviseur zal namelijk kijken hoe het gebouw het beste verduurzaamd kan worden en neemt daarbij alle belangrijke zaken mee. Zoals bijvoorbeeld isoleren, glas en ventileren. Hij of zij stemt deze zaken dan goed op elkaar af, zodat u het meeste voordeel uit de maatregelen haalt. 

Als u alleen een glaszetter of zonnepaneleninstallateur om informatie vraagt, zullen zij waarschijnlijk alleen met dat onderdeel rekening houden. Hiermee loopt u het risico dat u uw woning of gebouw niet op de meest efficiënte manier verduurzaamt. 

U kunt voor onafhankelijk advies terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg

Als inwoner van Gemeente Kerkrade kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg(externe link) voor onafhankelijk en deskundig advies voor het verduurzamen van uw woning.

Dit kan een algemeen advies zijn, maar ook advies op maat. Of hulp bij het aanvragen van offertes bij lokale bedrijven die de gewenste maatregelen uitvoeren. Daarnaast biedt de WoonWijzerWinkel ook hulp bij subsidieaanvragen en BTW-terugvorderingen bij zonnepanelen. De kosten hiervan kunt u meefinancieren in deze lening. 

U vindt de WoonWijzerWinkel aan de Roda JC Ring 61 in Kerkrade. 
Meer informatie vindt u ook op de website van de WoonWijzerWinkel(externe link)

Advies door de WoonWijzerWinkel is niet verplicht voor het aanvragen van een lening. U kunt ook zelf een adviseur kiezen. 

Voorwaarden voor het afsluiten van een lening via het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade

Bekijk voor het indienen van een aanvraag of deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • Het gebouw dat u wilt verduurzamen, moet in de gemeente Kerkrade staan;
 • U kunt alleen een lening aanvragen als u de eigenaar bent van het de woning die of gebouw dat u wilt verduurzamen. Wanneer het om een woning gaat, dan moet u er ook zelf in wonen;
 • U mag geen aanvraag doen voor maatregelen die u al uitgevoerd heeft of maatregelen die u op dit moment al aan het uitvoeren bent;
 • U moet zelf controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de verduurzamingsmaatregelen die u wilt treffen. Of dat er andere bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke belemmeringen zijn (denk bijvoorbeeld aan beschermd stads- of dorpsgezicht);
 • Het bedrag van de lening die u aanvraagt is minimaal € 1.000,- en maximaal € 35.000,-; 

Dit zijn de minimale voorwaarden waar u aan moet voldoen. De gemeente toetst uw aanvraag altijd aan de verordening Energie en Klimaat Fonds Kerkrade. Het kan dus voorkomen dat u op basis van deze toets alsnog niet in aanmerking komt voor een lening. 

Wat moet ik meesturen bij mijn aanvraag?

Stuur de volgende zaken mee als u een aanvraag doet voor een lening: 

 • Eén of meer recente offerte(s) voor de verduurzamingsmaatregelen aan uw woning of gebouw waarvoor u de lening aanvraagt. Deze offertes moeten aan u geadresseerd zijn en zijn niet ouder dan 6 maanden. De offerte moet een duidelijke beschrijving staan van de te treffen duurzaamheidsmaatregel(en) en de kosten daarvan. 
 • Als u ook de kosten voor hulp en ondersteuning bij een subsidieaanvraag en/of het terugvorderen van BTW en/of kosten voor een energierapport wilt meefinancieren, dan dient u een overzicht van de (verwachte) kosten mee te sturen.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingestuurd?

De gemeente behandelt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. We streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Binnen uiterlijk acht weken laten wij u weten of u het bedrag kunt lenen.  

Eerst kijken wij of uw aanvraag voldoet aan alle regels en voorwaarden uit de verordening Energie en Klimaat Fonds Kerkrade [link naar verordening].  
Als u niet aan de voorwaarden voldoet, hoort u dit van ons. 

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvangt u van ons bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd en dat u het geld van ons kunt lenen. Bij de goedkeuring ontvangt u van ons de overeenkomst voor de lening in tweevoud en een SEPA-machtiging voor de automatische incasso van de aflossing. U kunt nu de duurzaamheidsmaatregelen (laten) uitvoeren. 

Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, stuurt u ons beide exemplaren van de overeenkomst en de SEPA-machtiging ingevuld en ondertekend retour. Stuur hierbij de factuur of facturen mee voor de kosten die u heeft gemaakt voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen. 

Zodra wij de getekende documenten en de facturen hebben ontvangen, kijken wij of alles in orde is.  Daarna storten wij het geld op uw rekening. U ontvangt ook van ons de leningsovereenkomst retour. Deze is getekend door u en door de gemeente. Dit doen wij zo snel mogelijk, zodat u de facturen kunt betalen. 
U lost vervolgens in 15 jaar de lening af. Wij zullen in deze periode elke maand een bedrag plus rente van uw rekening afschrijven. 

Controle

De gemeente Kerkrade behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs, of in het geval van een vermoeden van misbruik, bij de aanvrager na te gaan of de maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Een lening aanvragen via het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade

U kunt een lening aanvragen door het digitale aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. 

Vul het aanvraagformulier in

Mocht u liever op een andere manier de lening aanvragen dan kunt u ook:

 • De PDF van het aanvraagformulier printen en ingevuld, met de gevraagde bijlagen, per e-mail sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl 
 • De PDF van het aanvraagformulier printen en ingevuld, met de gevraagde bijlagen, per post sturen naar: 

  Gemeente Kerkrade 
  T.a.v. Bedrijfsbureau Domein Stad  
  o.v.v. Energie en Klimaat Fonds Kerkrade 
  Postbus 600
  6460 AP KERKRADE
 • Een formulier afhalen bij de balie van het Stadskantoor, Markt 33 Kerkrade en deze met de gevraagde bijlagen weer afgeven bij de balie.

Andere financieringsmogelijkheden om te verduurzamen

Het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade is niet de enige financieringsmogelijkheid als u uw woning of gebouw wilt verduurzamen. Wij wijzen u ook graag op de andere mogelijkheden. 

Misschien wilt u in plaats van het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade gebruik maken van de regeling ‘Duurzaam Thuis’ van de Provincie Limburg(externe link) of ‘de Energiebespaarlening’ van het Nationaal Warmtefonds(externe link)

Het Nationaal Warmtefonds biedt binnenkort de volgende nieuwe leenmogelijkheden voor particuliere woningeigenaren: 

 • Particuliere woningeigenaren die niet door een krediettoets komen, en dus geen leenruimte hebben, krijgen de mogelijkheid om tot maximaal € 5.000,- te lenen.
  De eerste vijf jaar hoeft de lening niet te worden terugbetaald. Na deze vijf jaar volgt een nieuwe (inkomens)toets. Wanneer zij dan geen terugbetalingsmogelijkheden hebben, kan deze lening worden ‘kwijtgescholden'. 
 • Voor particuliere woningeigenaren die wel door de krediettoets komen, en dus leenruimte hebben, maar wel een laag inkomen hebben (maximaal € 45.014 verzamelinkomen’) kunnen een lening afsluiten voor een bedrag van maximaal €25.000 tegen 0% rente.

Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met het Nationaal Warmtefonds (externe link)

Voor duidelijke overzichten van andere financieringsmogelijkheden en ook mogelijke subsidies verwijzen wij u naar de Energiesubsidiewijzer(externe link).

Ook de adviseurs van de WoonWijzerWinkel (externe link)kunnen u vertellen over de andere financieringen en eventuele subsidiemogelijkheden.