Kijk live naar de openbare zittingen van het centraal stembureau.

Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur 
Vaststelling en nummering kandidatenlijsten

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen vindt op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur een openbare zitting van het gemeentelijk centraal stembureau plaats. Deze zitting gaat over de vaststelling en de nummering van de kandidatenlijsten. In verband met de coronamaatregelen kunt u deze openbare zitting volgen via de livestream op deze website. 

Volg de livestream via iBabs

Opmerkingen / bezwaar

Als u tijdens de openbare zitting een opmerking/bezwaar wilt maken, dan kunt u dit kenbaar maken door tijdens de openbare zitting een mailbericht te sturen aan verkiezingen@kerkrade.nl.

Maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur
Officiële vaststelling verkiezingsuitslag 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen vindt op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur een openbare zitting plaats. In deze zitting stelt het centraal stembureau de officiële verkiezingsuitslag vast. In verband met de coronamaatregelen kunt u deze openbare zitting volgen via de livestream op deze website.

Ga via deze link naar de livestream >(externe link)

Opmerkingen / bezwaar

Als u tijdens de openbare zitting een opmerking/bezwaar wilt maken, dan kunt u dit kenbaar maken door tijdens de openbare zitting een mailbericht te sturen aan verkiezingen@kerkrade.nl