Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur 
Vaststelling en nummering kandidatenlijsten
 

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen vindt op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur een openbare zitting van het gemeentelijk centraal stembureau plaats. Deze zitting gaat over de vaststelling en de nummering van de kandidatenlijsten.

In verband met de coronamaatregelen kunt u deze openbare zitting op 4 februari vanaf 10.00 uur digitaal volgen via de livestream op iBabs