Er is in de afgelopen jaren flink wat veranderd op de woningmarkt. Hierdoor zijn de woonbehoeften van veel mensen gewijzigd. Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Kerkrade biedt mogelijkheden om aan deze nieuwe behoeften te voldoen. 

De hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest. Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen hoog en worden huizen in sneltreinvaart verkocht. Ook gaat de krimp minder hard dan voorspeld. Bovendien zijn er door wijzigingen in regels van de overheid meer mensen die langer thuis wonen. De vraag naar duurzame, betaalbare en levensloopbestendige woningen neemt toe.

Zorgen voor een aantrekkelijke woningmarkt

Deze ontwikkelingen hebben afgelopen periode geleid tot nieuw woonbeleid van de gemeente Kerkrade. Als gemeente staan wij voor de opgave om te zorgen voor een aantrekkelijke woningmarkt in onze stad. Een woningmarkt die aansluit bij de huidige woonbehoeften. 

“Een uitdaging waar we samen met een aantal projectpartners volop mee bezig zijn”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke ordening/Openbare ruimte/Wonen). “We willen dat woningzoekenden in onze gemeente een woning kunnen vinden die bij hun behoeften aansluit. We zetten daarom in op kwaliteit, waarbij we ook insteken op ruimere en gevarieerde wijken met veel groen. Ook bieden we ruimte aan plannen die voldoen aan de woonbehoeften van jong en oud, met daarbij aandacht voor de wooneisen van deze tijd: betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden om leegstaande winkels, cafés en kantoren te verbouwen tot woningen. Zo blijft Kerkrade een plek waar iedereen prettig kan wonen.”

Realiseren van genoeg betaalbare woningen

Gemeente Kerkrade is volop bezig met het realiseren van genoeg betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Er komen binnen twee jaar in Kerkrade al ongeveer 250 nieuwe woningen bij, zoals bijvoorbeeld in de Heilust en in Bleijerheide binnen het project SUPERLOCAL, waar sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast zijn er de projecten Grachterheide en Kloosterpark waar nieuwe koopwoningen komen. In sommige gevallen worden eerst oude woningen gesloopt om de wijken te vernieuwen. Voorbeelden hiervan zijn de herstructurering van Rolduckerveld en SUPERLOCAL in Bleijerheide. 

Plannen in voorbereiding

Ook zijn er op dit moment genoeg plannen in voorbereiding, zowel in de wijken als in het centrum. In Kerkrade-West zijn er vergevorderde plannen voor Parkwoningen in de Heilust. Ook liggen er plannen voor woningen op de plek van de voormalige basisschool de Gracht. Verder zijn er plannen voor de herontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein aan de Sportstraat en is er het plan ‘Kaalheide Bruist!’: een herontwikkeling van het sportpark Kaalheide in combinatie met de ontwikkeling van zorgwoningen. In Kerkrade-Oost worden mogelijkheden onderzocht voor woningen in de Marktstraat-Einderstraat, de Markstraat-Hoofdstraat, de Henk Badingstraat en het pand waar voorheen de Zeeman lag. Als het bouwproject Vie is afgerond, komt bovendien de locatie van het zwembad D’r Pool vrij voor woningbouwontwikkeling. Ook wordt bij Rolduc bekeken of er woningen gerealiseerd kunnen worden in het bestaande complex. In Kerkrade-Noord wordt gewerkt aan de afronding van het plan voor woningen aan de Meuserstraat – Rector Thomasstraat en de Veldhofstraat. 

Als deze plannen allemaal kunnen doorgaan, zijn ze samen goed voor zo’n 600 tot 800 nieuwe woningen. 

Duurzaam en levensloopbestending

Volgens het nieuwe woonbeleid moeten alle nieuwe woningen duurzaam zijn. Zo wordt er niet alleen rekening gehouden met het milieu, maar blijven ook de energiekosten laag. Waar mogelijk zullen de woningen ook levensloopbestendig gemaakt worden. Op die manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen, zelfs als ze zorg nodig hebben. Deze woningen zijn ook aantrekkelijk voor jongeren en gezinnen. Zij kunnen een slaapkamer op de begane grond gebruiken als thuiswerkplek of als speelkamer voor de kinderen. 

Samenwerking

Binnen alle projecten werkt de gemeente nauw samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers. Ook wordt samen met het Rijk en de Provincie gekeken naar fondsen en subsidiemogelijkheden voor nieuwe projecten en manieren om financiële ondersteuning te bieden aan starters of mensen die hun woning willen verduurzamen.
 

Op de voorgrond een rij van de grondgebonden woningen, op de achtergrond de flat met een hijskraan.
Onlangs werden de eerste 15 woningen van het project SUPERLOCAL in Bleijerheide opgeleverd.