Het Flexiforum in Kerkrade biedt ruimte aan verschillende gemeentelijke- en maatschappelijke organisaties, als ook dienstverleners en commerciële bedrijven. Vanuit de centrale thema’s leren, werken en leven biedt de omgeving van het Flexiforum de verschillende huurders een optimale plek om een dynamische en levendige community te creëren en zodoende de inwoner van Kerkrade nog beter van dienst te zijn. Dit keer aan het woord Antoine Janssen van Relim en Janyi Lauvenberg-Tsé en Linda Claassen-Geelen van de Ruilwinkel.

De Ruilwinkel
De Ruilwinkel

Janyi Lauvenberg-Tsé en Linda Claassens-Geelen van de Ruilwinkel

“De Ruilwinkel is er voor alle doelgroepen. Op het moment dat je spullen of speelgoed inlevert krijg je punten, die je vervolgens weer kunt gebruiken om spulletjes mee te kopen. Op die manier komt er dus geen geld aan te pas, maar wordt er uitsluitend geruild” vertelt Janyi.

De medewerkers van de Ruilwinkel bestaan enerzijds uit reguliere vrijwilligers die door omstandigheden niet meer kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt en bij de Ruilwinkel een zinvolle dagbesteding hebben. Anderzijds worden medewerkers ingezet vanuit een re-integratie traject van de gemeente, op weg terug naar de reguliere arbeidsmarkt. De Ruilwinkel heeft korte lijnen met welzijnsorganisaties, o.a. met de stichting Impuls.

“De ruilwinkel zorgt er ook voor dat mensen uit hun sociaal isolement worden gehaald. Heel belangrijk. Het is echt een mooi initiatief, dat niet voor niks een centrale plek in het Flexiforum inneemt”, voegt Linda er nog aan toe.

Antoine Janssen Relim
Antoine Janssen Relim

Antoine Janssen van Relim

Relim is een mens-ontwikkelbedrijf met bijna 600 medewerkers en ongeveer 100 personeelsleden. De personeelsleden zijn de mensen die daadwerkelijk in dienst zijn bij Relim, de medewerkers zijn de cliënten van Relim, die bewust medewerkers worden genoemd. Relim heeft 24 werkplaatsen waarvan het Flexiforum er één is. Op die locatie staat vooral productie als voorbereiding op een reguliere baan centraal.

Wij hebben een verbintenis met alle huurders doordat wij in huis aanwezig zijn en voor veel huurders morgen werken volgens een vastgesteld plan. Wij zorgen bijvoorbeeld voor de schoonmaak van het hele Flexiforum. Of zoals Antoine het mooi verwoordt: “Zweetdruppeltjes op het voorhoofd creëren.”  

Volgens Antoine leren de medewerkers binnen Relim te werken aan eigen verantwoordelijkheid. “Ze leren bij ons omgaan met alle factoren die ze ook tegenkomen in een reguliere arbeidsomgeving, zoals deadlines en productieafspraken”, aldus Antoine.