De komende weken stellen wij u voor aan enkele huurders van Flexiforum. Zij vertellen over hun ervaringen met dit markante gebouw en hoe zij samen bouwen aan een nieuwe gemeenschap. Dit keer aan het woord Karel Arzt van Kijk Anders en Ilija Pavicic & Manon Quanjel van Team Participatie van gemeente Kerkrade.

Karel Arzt, Kijk Anders

Karel Artz

Karel Arzt voelde dat na 35 jaar politie en 8 jaar werken voor de gemeente het tijd was voor iets anders. “De tijd van mogen in plaats van moeten, voor mij de basis om te starten met Kijk Anders. Wat ik doe zit letterlijk in de naam
‘Kijk Anders’: ik leer mensen op een andere manier naar mensen kijken. Om anders te leren kijken heeft Karel een aantal studies gevolgd. Mijn kennis en ervaring draag ik over in workshops, trainingen, opleidingen en tijdens teambuildingsdagen.

Ik geef deelnemers een aantal ‘tools’ waarmee ze op een andere manier naar mensen kunnen kijken. Zo leren ze niet alleen de ander, maar ook zichzelf beter kennen. Mensen leren om minder te oordelen, vind ik een belangrijke uitdaging in mijn aanpak. Vaak is zo’n oordeel niet terecht en vanuit de eigen beleefwereld ontstaan.”

Karel is te vinden in zijn eigen praktijkruimte in het Flexiforum, waar ook zijn vrouw Daniëlla, coach en energetisch therapeut, gevestigd is. Zij werkt vanuit een behandelkamer tegenover het kantoor van Karel. De locatie vinden ze
perfect: “Flexiforum is een prettige werkomgeving, heeft uitstraling, is centraal gelegen en je kunt gratis parkeren.

Cluster Gemeente Kerkrade

Manon & Ilija

Ilija & Manon zijn momenteel werkzaam als leidinggevende bij team Participatie van de gemeente Kerkrade. “Een van onze rollen vindt plaats in wat ze tegenwoordig het ‘frontoffice’ noemen: de eerste plek waar je als inwoner terecht kunt met vragen over werk, inkomen, ondersteuning en/of zorg. Wij kijken hoe we deze mensen passende hulp kunnen bieden”, aldus Ilija. “Wij brengen de specifieke vraag en de situatie in kaart, om zodoende onze inwoners zo goed mogelijk te adviseren binnen het sociaal domein”, vult Manon aan.

Zelfredzaamheid op het gebied van leven, werken en wonen staat daarbij centraal. “Een andere belangrijke rol van team Participatie, is aanvullend in het ‘midoffice’. Samen kijken zij vooral naar wat iemand wél kan. Wij kijken dus vooral naar de mogelijkheden. Er zijn diverse manieren om in je eigen inkomen te voorzien, zoals bijvoorbeeld een (parttime-)baan, de ondersteuning naar een kansrijk beroep of naar school”, vertelt Manon. Op het moment dat een inwoner een inkomensvoorziening ontvangt van de gemeente Kerkrade zorgen de collega’s van de financiële afdeling (de backoffice)
voor een tijdige en juiste uitbetaling.

Volgens Ilija hebben inwoners soms op meerdere leefgebieden persoonlijke aandacht nodig. “Wij brengen ze dan met de betreffende collega’s of (hulp) instanties in contact. Zij gaan met die inwoner aan de slag om de meest passende
oplossing te vinden en zullen ook voor verdere ondersteuning zorgen.” Ook Ilija en Manon zien meerwaarde van vestiging in het Flexiforum. De dynamiek binnen het gebouw en het feit dat je continu in contact staat met de inwoner, collega’s, organisaties en bedrijven maken het Flexiforum tot een unieke en prettige werkplek.

De kansen liggen voor het oprapen!

Team Participatie en Kijk Anders leren graag van elkaar. Ze zien absoluut een mogelijke meerwaarde in de aanhaking
op elkaars dienstverlening. De vorm waarin een samenwerking tot stand zou kunnen komen ligt nog volledig open, want de mogelijkheden zijn legio. Ilija en Manon kunnen zich goed voorstellen dat Karel een workshop of training verzorgt voor team Participatie. “We weten zeker dat een andere kijk op de mens tegenover je een extra dimensie kan toevoegen aan ons blikveld. We werken immers de hele dag met mensen en proberen zo goed mogelijk in te schatten wat de persoonlijke situatie is. Er zijn volop interessante ideeën voor samenwerking. Ook dat is de kracht van deze locatie.

In Flexiforum komt namelijk heel veel samen: mensen ontmoeten, samen koken, leren, sporten. Veel huurders passen ook bij elkaar. Met bijvoorbeeld de voedselbank, de ruilwinkel, en de bedrijfsschool voor leerling-installatiemonteurs ligt
samenwerking voor de hand. Met een kop koffie en een goed gesprek kom je al een heel eind. De kansen liggen voor het oprapen!”