De komende weken stellen wij u voor aan enkele huurders van Flexiforum. Zij vertellen over hun ervaringen met dit markante gebouw en hoe zij samen bouwen aan een nieuwe gemeenschap. Verantwoordelijk wethouder Tim Weijers en kwartiermaker Marc Hazen trappen af. Zij vertellen hoe Flexiforum tot stand is gekomen en wat de ambities zijn.

Gemeente Kerkrade vindt het belangrijk om leegstand te voorkomen of op te lossen. Wethouder Tim Weijers (Vastgoed) ziet dat als een belangrijke opgave: “Leegstaande gebouwen, daar wordt niemand beter van. Het gebouw waar Flexiforum gevestigd is, voorheen Campus genaamd, stond al langere tijd leeg. Vervelend voor ons als gemeente, maar vooral ook voor de bewoners in de omgeving van het gebouw. We hebben ons als gemeente dan ook hard gemaakt voor een passende invulling. En die is gevonden. Persoonlijk vond ik het belangrijk dat het gebouw weer ging ‘leven’. Dat zorgt ook voor sociale veiligheid in de wijk. Levendigheid in het gebouw zorgt voor levendigheid in de omgeving. Flexiforum is uitermate geschikt om aan een sterke gemeenschap te bouwen. Het gebouw biedt een diversiteit aan ruimtes, klein en groot. Maar hoe krijg je die gevuld? Dat gaat niet vanzelf! We vonden in Marc Hazen de juiste kwartiermaker en partner om de gewenste invulling van Flexiforum mogelijk te maken. Ik vind het prachtig om te zien hoe hij samen met de verschillende huurders in Flexiforum een kleine gemeenschap vormt. Een gemeenschap die steeds meer naar buiten treedt. Inmiddels bruist Flexiforum, daar zijn we trots op. Kerkrade heeft hiermee een uniek concept waarbij leren, werken en ontspanning centraal staan. Flexiforum is letterlijk en figuurlijk een gebouw waar muziek in zit.”

Marc Hazen pakte de uitdaging met beide handen aan. “Ik was meteen enthousiast over de ideeën en ambities van de gemeente.  Een gemeenschap binnen Flexiforum bouwen, dat was mijn startpunt. Ik heb gericht gezocht naar de juiste combinatie van huurders, die samen bijdragen aan de levendigheid van die gemeenschap. En dat is gelukt. Ik heb de meest uiteenlopende organisaties bij elkaar kunnen brengen. Belangrijker nog is om ze met elkaar in contact te brengen en onderlinge samenwerking te stimuleren. De diverse huurders versterken elkaar, zo komt het gebouw echt tot leven en ontstaat aantrekkingskracht naar de omgeving. Samen met de wethouder ben ik trots op wat neergezet is: inmiddels is meer dan 90% verhuurd aan maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties, semi-commerciële partijen en commerciële bedrijven. De volgende stap is de gemeenschap uitbouwen en Flexiforum een belangrijkere rol geven in de buurt. De komende tijd worden allerlei activiteiten opgezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een sportwedstrijd voor de huurders (Flexiforum Cup) of een speciaal concert van Guido Dieteren voor de buurtbewoners. En ik heb nog een primeur: Flexiforum krijgt vanaf februari een eigen restaurant! Zowel huurders als buurtbewoners of mensen die in de buurt werken kunnen bij ‘Root Foods’ terecht voor een hapje, een drankje en een goed gesprek.”