Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingegaan. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De gemeente vormt na invoering van de Wvggz een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de ggz en het OM blijft ook bestaan.

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

Melding psychische hulp (Wvggz)

In de nieuwe wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

U kunt uw melding doen via het digitaal meldformulier link naar pdf bestand. Ook kunt u melding doen bij het Meldpunt overlast. Dit kunt u doen via het telefoonnummer 045 5676300. Ook kunt u mailen naar overlast@kerkrade.nl
Geef hierbij aan dat het gaat om een melding omtrent de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.

Let wel op: verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg die wel dringend nodig is. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis waarbij onmiddellijk gevaar dreigt ? Bel dan de huisarts of 112.

Advies nodig?

Heeft uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend(in) psychiatrische of verslavingsproblemen? Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt en vragen heeft. Twijfelt u of u een melding gaat doen? Dan kunt u eerst contact opnemen met en advies vragen aan een deskundige: de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Ondersteunt u in het proces. En kan u helpen zoeken naar oplossingen.

Wilt u meer weten over wat de familievertrouwenspersoon voor u kan betekenen? Kijk dan op de website van het Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen(externe link).