Er komt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Alle bedrijven en instellingen die een energiebesparingsplicht hebben, moeten aan deze informatieplicht voldoen. Heeft u die plicht, dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag laten weten welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

Voor meer informatie zie Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (externe link)