Op zaterdag 20 november vond de plantdag van het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan Holzkuil in aangepaste vorm plaats. Er werden 188 loofbomen geplant door en voor inwoners van Kerkrade. 

Een getekende boom met daarin de tekst: Levensbomenbos Kerkrade

Adoptanten van de bomen kregen weer de gelegenheid om de bomen zelf te planten. Aan de boom mocht een boomlabel met een persoonlijke boodschap gehangen worden. Als bewijs van de adoptie ontvingen de deelnemers ook een boomcertificaat. 

Aangepast programma

Vanwege de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen had deze dag een zeer sober karakter. Toch is gekozen om de plantdag niet nogmaals uit te stellen. De redenen hiervoor zijn de grote emotionele betrokkenheid van de adoptanten bij het Levensbomenbos en het feit dat zij al veel te lang hadden moeten wachten op dit moment. De plantdag was immers al een jaar uitgesteld omdat het vorig jaar niet mogelijk was deze op een veilige en verantwoorde wijze te organiseren. Dit jaar boden de maatregelen deze gelegenheid wel, al betekende dit dat het programma aangepast moest worden.

Een sobere, maar gedenkwaardige dag

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte) kijkt terug op deze sobere, maar gedenkwaardige, dag: “Het was zeker geen plantdag zoals we deze voor ogen hadden,” benadrukt hij, “maar de adoptanten van de levensbomen hadden in ieder geval de gelegenheid om zelf aanwezig te zijn en dat was voor ons doorslaggevend. Deze bomen zijn namelijk stuk voor stuk uit liefde geadopteerd. Achter elke boom gaat een eigen, uniek verhaal schuil. Voor de adoptanten was vandaag dan ook een belangrijk moment. Dat zij hun eigen boom of bomen hebben kunnen planten, is uiteindelijk wat telt.” 

Groeiend aantal levensbomen

Het idee van een Levensbomenbos is eind 2017 op initiatief van de gemeenteraad ontstaan.

Er staan al 390 Levensbomen in het Levensbomenbos op het plateau langs de Parallelweg in Kerkrade. Nu zijn daar in de Holzkuil de 128 bomen in het Levensbomenbos en 60 bomen in de Levensbomenlaan bijgekomen. In totaal is Kerkrade inmiddels dus al 578 levensbomen rijk. 

Levensbomenbos en –laan Holzkuil 

Het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan Kerkrade Holzkuil maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Holzkuil en zullen duurzaam in stand worden gehouden. Het nieuwe Levensbomenbos ligt op een voormalig stuk weidegrond, achter het terrein van tuincentrum Peschen, nabij de Haanraderstraat. De Levensbomenlaan dient als verbindingsroute tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat. Door de aanleg van het bos en de laan is het voormalig open terrein nu veranderd in een prachtig en betekenisvol stukje natuur.

Het Levensbomenbos Holzkuil heeft het karakter van een bomenweide. Er is dus geen sprake van een park met de daarbij behorende voorzieningen. Er staan Bergesdoorns, Tamme kastanjebomen, Wilde kersenbomen, Winterlindes en Fladderiepen. 

Vanuit landschappelijk oogpunt staat in de Levensbomenlaan één type loofboom, namelijk de Zuiliep.

Een familie plant een levensboom en hangt het label in de boom
Plantdag Levensbomenbos Holzkuil: aan de boom mocht een boomlabel met een persoonlijke boodschap gehangen worden.
Een familie loop door de Levensbomenlaan na het planten van hun boom. aan weerzijden van de laan staan de net geplante zuiliepen
Plantdag Levensbomenlaan Holzkuil: in de Levensbomenlaan Holzkuil zijn 60 Zuiliepen geplant.
Een luchtfoto van het Levensbomenbos. Her en der staan families bij hun boom
Plantdag Levensbomenbos Holzkuil: in het Levensbomenbos Holzkuil zijn 128 levensbomen geplant.
Een luchtfoto van de Levensbomenlaan, een familie loopt de lan uit na het planten van hun boom. aan weerszijden van de laan staan Zuiliepen. aan het einde van de laan zijn de huizen va de Eygelshovergracht zichtbaar.
Plantdag Levensbomenlaan Holzkuil: de Levensbomenlaan dient als verbindingsroute tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat.