Tot voor kort kon u voor informatie over de Stadsregio Parkstad Limburg terecht op de Parkstadmonitor. Op deze website stonden naast de resultaten van het Burgeronderzoek ook gegevens van enkele andere bronnen.

Nu is in samenwerking met de overige gemeenten in de Stadsregio Parkstad Limburg een nieuwe website ontwikkeld: Parkstad Limburg in Cijfers (PinC) (parkstad.incijfers.nl). Deze website is ontwikkeld door het bureau ABF Research en stelt statistische gegevens op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar.

Op de homepagina van de website kunt u via themategels verschillende onderwerpen kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld data van de gemeente Kerkrade vergelijken met de data van Stadsregio Parkstad Limburg, Zuid-Limburg, provincie Limburg en/of Nederland. Een deel van de data is zelfs verdiept tot wijk- en buurtniveau.

Actuele data

De website wordt doorlopend ververst met de meest actuele data die vanuit de databronnen beschikbaar komen. De data zijn afkomstig van landelijke organisaties als CBS, RIVM, DUO, UWV, KLPD en LISA. Daarnaast worden de data aangevuld met de resultaten uit het tweejaarlijkse Burgeronderzoek en regelmatige updates van bevolkingsgegevens op wijk- en buurtniveau.

Instructies voor gebruik

Bij een eerste bezoek kan op de website een instructie gevolgd worden die behulpzaam is bij het bepalen van de keuze voor de gewenste data. Deze instructie vindt u op parkstad.incijfers.nl onder Databank > Volg instructies