De gemeente wil graag weten hoe mensen de hulp en ondersteuning ervaren die ze krijgen volgens de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom doen we elk jaar een onderzoek onder de mensen die deze hulp hebben gekregen, dat heet het cliëntervaringsonderzoek.

Clientervaringen positief

Begin 2024 zijn de resultaten van het onderzoek over het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor het eerst werd het onderzoek uitgevoerd als een doorlopend onderzoek. Dat betekent dat mensen kort nadat ze hulp hebben gekregen een vragenlijst toegestuurd krijgen. Hierdoor hoeven mensen niet meer te wachten voordat ze hun ervaringen kunnen delen.

De vragen in het onderzoek gaan over drie belangrijke dingen:

  1. Het contact met de gemeente: De meeste mensen vonden dat ze duidelijke uitleg kregen en snel werden geholpen door de gemeente. Ze waren tevreden over hoe vriendelijk ze werden behandeld. Maar niet iedereen was hier helemaal tevreden over, dus het is belangrijk dat de gemeente blijft werken aan een goede dienstverlening.
  2. De kwaliteit van de zorgaanbieder: De meeste mensen waren tevreden over de zorg die ze kregen, maar sommigen vonden dat ze te lang moesten wachten voordat ze geholpen werden. Het is daarvoor belangrijk dat er genoeg personeel is om iedereen op tijd te kunnen helpen. Dat is nu niet altijd het geval.
  3. Het effect van de hulp: Over het algemeen vonden mensen dat de hulp goed was en hen heeft geholpen. Maar sommige mensen gaven aan dat ze nog steeds hulp nodig hadden, en anderen waren niet helemaal tevreden. Daarom wil de gemeente de komende jaren meer met mensen praten om te kijken hoe ze de hulp kunnen verbeteren.

Er wordt al hard gewerkt aan het verminderen van wachttijden en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. De ervaringen die gedeeld zijn door inwoners helpen ons om de hulp en ondersteuning te blijven verbeteren.