Provinciale Staten

De Provincie speelt een grotere rol in uw dagelijks leven. De wegen waarover u rijdt of wandelt, de bus of trein die u neemt, het theater of museum dat u bezoekt, de school waar u een opleiding volgt of het bedrijf waar u werkt: grote kans dat de Provincie er een rol in speelt. En u beslist mee door te stemmen op een partij die het beste bij u past.

De tijdens de verkiezingen gekozen leden vormen samen de Provinciale Staten, vergelijkbaar met de Eerste en Tweede Kamer. De voornaamste taken van Provinciale Staten zijn:

  • het volk vertegenwoordigen;
  • het stellen van (financiële) kaders;
  • en het controleren van het dagelijks bestuur van de provincie, dat zijn Gedeputeerde Staten.

Daarnaast hebben Provinciale Staten de bijzondere bevoegdheid tot het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt 2 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen.

Meer informatie: www.ikkieslimburg.nl(externe link)

Het Waterschap

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water.

De afgelopen jaren is het belang van veilige dijken en voldoende en schoon water in Limburg voor veel mensen heel duidelijk geworden. Ondergelopen kelders, schade aan meubels en bezittingen, droge akkers: we hebben te maken gehad met extreme wateroverlast en lange droge periodes. Het klimaat verandert en de uitdagingen zijn groot. Uw stem bepaalt hoe het waterschap deze uitdagingen aanpakt. Laat daarom uw stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Meer informatie: Waterschapsverkiezingen - Waterschap Limburg(externe link)