Afval dat te vroeg buiten wordt gezet, zorgt vooral op dagen met veel wind voor onnodig veel zwerfvuil. Te vroeg buiten zetten is ook niet toegestaan.

Afvalcontainers mogen de dag voor ophalen na 20.00 uur aan de straat worden gezet.Om overlast door weggewaaid afval zoveel mogelijk te beperken vraagt Rd4 om het afval pas op de inzameldag zelf aan te bieden.

PMD-zakken, BEST-tassen en GFT-emmers (voor hoogbouw) worden vanaf 08.00 uur opgehaald. Oud papier en de restafval- en GFT-containers worden vanaf 07.00 uur opgehaald.

Bind de PMD-zakken aan elkaar vast en bind papierbundels vast met touw. Maak dozen goed dicht om te voorkomen dat de troep uit de doos over de straat waait. 

Na de inzameling moeten de containers uiterlijk om 20.00 uur weer van de aanbiedplaats zijn gehaald.