Vandaag, woensdag 10 november, vergadert de gemeenteraad van Kerkrade over de begroting 2022. Dit doen ze in een bijzondere raadsvergadering die vanaf 14.00u te volgen is via een livestream op deze website. 

Tijdens deze begrotingsvergadering krijgen alle politieke partijen uitgebreid de ruimte om hun mening te geven over de concept begroting die door het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd. Ook kunnen ze een voorstel doen om delen van de begroting aan te passen. Uiteindelijk is het de taak van de gemeenteraad om de begroting 2022 vast te stellen.

Als u dit leest vraagt u zich misschien af wat een gemeentelijke begroting nu eigenlijk precies is en waarom dit zo’n belangrijk document is. We kunnen ons ook voorstellen dat u wel benieuwd bent naar de onderwerpen die er voor komend jaar in staan? Wethouder Bert Bejas, portefeuillehouder Financiën, vertelt u hier graag meer over en geeft antwoord op 5 vragen over de begroting 2022.

1) Wat is een gemeentelijke begroting eigenlijk voor een document?

De begroting wordt ook wel het huishoudboekje van de gemeente genoemd. Hierin staan de inkomsten en uitgaven van een gemeente. Een deel van ons geld, van onze inkomsten, hebben we nodig voor onze verplichte uitgaven. Dat zijn uitgaven die ieder jaar opnieuw gedaan moeten worden. Uitgaven waarbij we niet direct iets te kiezen hebben. Vergelijk het met uw vaste lasten. Voor het andere deel van onze inkomsten kunnen we wel zelf kiezen waar we dit aan uit willen geven. In een begroting schrijven we op waar we ons geld aan willen uitgeven. In de begroting 2022 kunt u dus zien welke keuzes de gemeente voor het komende jaar maakt.

2) Welke keuzes maakt de gemeente komend jaar dan?

Het gaat te ver om hier alle financiële keuzes van de gemeente voor 2022 op te schrijven. Ik vertel u daarom graag wat de belangrijkste keuzes zijn die we als college van burgemeester en wethouders in deze begroting hebben gemaakt. We noemen dit de speerpunten van onze begroting. De speerpunten voor 2022 zijn gezondheid & vitaliteit en veiligheid. Met Vie – Leven in beweging investeren we in programma’s voor een gezond en vitaal leven, van jong tot oud. Daarnaast zetten we dus extra geld in om onze straten, wijken en de stad als geheel nog veiliger te maken. We kiezen er bovendien voor geld opzij te zetten om Het Martin Buber, volwaardig voortgezet openbaar onderwijs in Kerkrade, te kunnen realiseren wanneer we een positief besluit krijgen van het Ministerie van Onderwijs.

3) Werken aan gezondheid & Vitaliteit en aan een veiligere stad, dat is toch niet nieuw?

Dat klopt. We hebben de afgelopen jaren al koers gezet naar een toekomst waarin gezondheid & vitaliteit en veiligheid voorop staan. Die koers bevestigen we met deze begroting. Maar dat is ook niet zo heel gek. Het duurt namelijk wel even voordat je de gewenste resultaten bereikt; voordat mensen gezonder en vitaler gaan leven en de veiligheid in onze stad naar wens is. Dit zijn niet onderwerpen waar je maar één jaar geld aan hoeft uit te geven en waar je dan klaar mee bent. We noemen het ontwikkelingen van de lange adem. Het zijn ontwikkelingen waar we jaar in jaar uit in moeten blijven investeren en aan moeten blijven werken. Dat doen we overigens als gemeente zeker niet alleen. We doen dit samen met adviesraden en maatschappelijke partners. Maar vooral samen met ondernemers en met u als inwoners. Het gaat immers om uw stad, uw veiligheid, uw gezondheid en uw toekomst.

4) Over inwoners en ondernemers gesproken, wat betekenen de financiële keuzes die de gemeente in 2022 maakt voor de portemonnee van de inwoners en ondernemers?

Het is misschien goed om eerst even uit te leggen dat het overgrote deel van de inkomsten van een gemeente bestaat uit geld dat we van het rijk krijgen. Daarnaast bestaat een deel van onze inkomsten uit de belastingen en leges die inwoners en ondernemers betalen. Het jaarlijkse bedrag dat inwoners betalen aan OZB (dat is de belasting voor huiseigenaren), voor het inzamelen van afval en het gebruik van het gemeentelijke riool, komt dus op de rekening van de gemeente terecht. De gemeente kan dit vervolgens  gebruiken om ontwikkelingen in en voor de stad te betalen. Ontwikkelingen die bijdragen aan een veiligere wijk bijvoorbeeld. Ieder jaar in december worden de tarieven voor de OZB, het afval en riool voor het nieuwe jaar vastgesteld en dan weten we wat ongeveer de kosten per gezin zijn. We noemen dit ook wel de lastendruk. In het plaatje hiernaast ziet u de gemiddelde lastendruk voor 2021/2022 voor een gezin in Kerkrade. Het college van Kerkrade heeft  besloten om de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers in 2022 niet te verhogen. De gemiddelde lastendruk voor een gezin blijft dus hetzelfde als in 2021. We kiezen hiervoor omdat we weten dat 2022 voor de meeste mensen al duur genoeg wordt vanwege de stijgende energieprijzen. 

Kerkrade in euro's 2022

5) De gemeente verhoogt de belasting voor inwoners en ondernemers in 2022 dus niet, maar kan wel meer geld inzetten voor gezondheid & vitaliteit, veiligheid en Het Martin Buber. Gaat het financieel dan zo goed met de gemeente?

Ondanks de roerige tijd die achter ons ligt, heeft Kerkrade een goed financieel toekomstperspectief. We hebben financiële meevallers gehad die we gereserveerd hebben. We zijn blij dat we hiermee een gezonde financiële basis hebben en we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden.