De locatie van de voormalige hockeyvelden in Haanrade krijgt een nieuwe bestemming. Hier zullen naar verwachting vijf Tiny Houses onderdeel van uit maken.

Een foto van een klein huisje, ofwel tiny house

Bron: www.marjoleininhetklein.com

Al sinds 2014 heeft het terrein geen echte functie meer en dit wordt nu aangepakt. De direct omwonenden van het gebied Carisborg zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 20 mei meegenomen in de ideeën van de gemeente. De plannen worden nu verder uitgewerkt. In het eerste kwartaal 2022 hoopt de gemeente met de uitvoering te kunnen starten.

Plannen

Op verzoek van de raad is onderzocht of het haalbaar is om de Tiny Houses te

realiseren. De huisjes komen rondom het voormalige kantinecomplex van de hockeyclub. Het gaat om een pilot van in eerste instantie vijf jaar. Bij wederzijds goed bevallen, kan deze termijn tot twee maal toe met vijf jaar worden verlengd. Bewoning zorgt voor sociale controle en dit komt de omgeving ten goede. Daarnaast streven de bewoners van Tiny Houses veelal een duurzame leefwijze na. Mede om die reden vindt de gemeente dit een goede locatie om een pilot te starten. Op de locatie van het voormalige hoofdveld komt een levensbomenbos. Het oude trainingsveld wordt als bosplantsoen aangeplant.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Openbare ruimte): “Het lijkt ons goed om de locatie van de voormalige hockeyvelden een nieuwe bestemming te geven. Met de Tiny Houses proberen we tegemoet te komen aan de wens bij een bepaalde doelgroep voor kleine bewoning en onze keuze voor een levensbomenbos heeft te maken met de grote belangstelling die er is voor het planten van een herdenkingsboom.”