Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u deze kwijt of is hij kapot? Vraag dan eenvoudig een vervangende stempas aan.

Vervangende stempas aanvragen

Via onderstaande link kunt u eenvoudig digitaal een vervangende stempas aanvragen. Deze functie is rond 20 februari beschikbaar.

https://iburgerzaken.kerkrade.nl/gaas-web/server/continue/StartAanvraagStempas#burgerzaken

Stemmen bij volmacht

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 is het toegestaan te stemmen bij volmacht. 
Een machtiging geven kan:

 • met een volmachtsbewijs die u kunt aanvragen bij de gemeente of
 • door overdracht van uw stempas.

Schriftelijke volmacht

 • Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en op onze website zijn gratis verzoekschriften verkrijgbaar waarmee u een volmachtsbewijs kunt aanvragen.
 • U dient uiterlijk op 11 maart 2022 tot 17.00 uur dit verzoekschrift in bij de gemeente waar u op 31-01-2022 als kiezer bent geregistreerd.
 • De gemachtigde is in dezelfde gemeente als kiezer geregistreerd op 31-01-2022 (dag kandidaatstelling).
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde per post een volmachtsbewijs.
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
 • U bent als volmachtgever niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

Download het formulier waarmee u een volmachtsbewijs kunt aanvragen op de website van de Rijksoverheid.

Machtiging door overdracht van uw stempas

 • Na ontvangst van uw stempas kunt u deze tot en met de dag van de stemming overdragen aan een andere kiezer.
 • Zowel u als de gemachtigde zijn op de dag van de kandidaatstelling (31-01-2022) als kiezer in dezelfde gemeente ingeschreven.
 • De gemachtigde brengt zijn volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van de volmachtstem door de volmachtgever worden ingetrokken.
 • Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.