Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus 2021 circa 2000 aanvragen ingediend voor een solidariteitsgift van € 1000 uit het Nationaal Rampenfonds (NRF). 

Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen van de overstroming, is er besloten de mogelijkheid tot een aanvraag te verlengen. Dit betekent dat vanaf vrijdag 20 augustus tot 1 september 2021 via de website van de gemeenten opnieuw de mogelijkheid voor zwaar gedupeerden bestaat een verzoek tot eenmalige gift in te dienen.

Wilt u een verzoek tot eenmalige gift indienen? Vul dan het formulier in op de website van de BsGW(externe link)

Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties

Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF, onder leiding van voorzitter Tof Thissen, in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend. Op de website van het Nationaal Rampenfonds(externe link) is het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website te vinden.

Informatie op de website van het Nationaal Rampenfonds(externe link)