Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

STEMOPNEMING VROEGSTEMBUREAU’S


De burgemeester van Kerkrade maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021, de stemopneming van de vroegstembureaus op lijstniveau plaats zal vinden in het Raadhuis, Markt 1 6461 Kerkrade.
Het tellen start om 7.30 uur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bestuursdienst, afdeling Burgerplein
Markt 33
6461 EC Kerkrade

Plaats:    Kerkrade
Datum:    maandag, 1 maart 2021

De burgemeester voornoemd,

Dr. T.P. Dassen-Housen.