Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS


De burgemeester van Kerkrade maakt bekend dat het bij de  aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.    SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  1. Bij Bestuursdienst, afdeling Burgerplein van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.    MONDELINGE AANVRAAG

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag, 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij Bestuursdienst, afdeling Burgerplein van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 febuari 2021 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bestuursdienst, afdeling Burgerplein
Markt 33
6461 EC Kerkrade

Plaats:    Kerkrade
Datum:    maandag, 1 februari 2021

De burgemeester voornoemd,

Dr. T.P. Dassen-Housen.