Heeft u schade door de overstromingen in juli die niet door de verzekering wordt vergoed? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

De Regeling Wts juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken.

De Wts juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

Schade melden

Schade kan tot en met 15 december 2021 gemeld worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link)

Hier vindt u ook meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de afhandeling.