De gemeenteraad van Kerkrade vergadert in de regel elke laatste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie. Dan vergadert de gemeenteraad enkel als er een dringende reden tot vergaderen is. Indien van locatie of tijdstip wordt afgeweken wordt dat op de website vermeld en zo mogelijk ook nog in het Stadsjournaal gepubliceerd.

De beeldopnamen van de raads- en commissievergaderingen van de gemeente Kerkrade kunt u zowel live als achteraf bekijken via ons bestuurlijk informatiesysteem

De raad vergadert in de regel volgens een vergaderschema, dat reeds vóór aanvang van het nieuwe jaar wordt vastgesteld.

De raadsvergadering wordt voorgezeten door burgemeester Dassen-Housen. De voorzitter let erop dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt. De raad heeft daartoe zelf een Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad vastgesteld.

De raadsvergaderingen beginnen normaliter om 19.00 uur en vinden plaats in de raadszaal in het raadhuis (Markt 1 in Kerkrade).

Voor vergaderstukken kunt u terecht op ons bestuurlijk informatiesysteem

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen wij u erop wijzen, dat zowel raadsvergaderingen als commissievergaderingen met beeld en geluid worden opgenomen, live worden gestreamd vanuit de raadszaal en later ook via internet terug te kijken zijn. Indien u een vergadering bijwoont of inspreekt tijdens een vergadering stemt u in met het feit, dat u zichtbaar kunt zijn op de videobeelden, die zowel live gestreamd worden als later terug te kijken zijn.

Bent u politiek geïnteresseerd?

Dan kunt u ook onze vergaderstukken bekijken via de app van iBabs Pro. Download in de App Store of in de Play Store gratis de app: iBabs Pro.

Als u de app geïnstalleerd hebt, kunt u inloggen als burger.

  • Bij ‘Uw Organisatie’ vult u in: Kerkrade
  • Bij ‘Uw logingegevens’ vult u in: burger
  • En bij wachtwoord vult u eveneens in: burger

U hebt dan toegang tot alle openbare vergaderstukken van de gemeenteraad en de commissies, evenals gepubliceerde raadsinformatiebrieven en raadsvragen.