De gemeenteraad van Kerkrade vergadert normaal gesproken elke laatste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie. Dan vergadert de gemeenteraad enkel als er een dringende reden tot vergaderen is. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. Wanneer dat het geval is, wordt dat op de website vermeld en zo mogelijk ook nog in het Stadsjournaal gepubliceerd.

De beeldopnamen van de raads- en commissievergaderingen van de gemeente Kerkrade kunt u zowel live als achteraf bekijken via de website(externe link) van de gemeenteraad.

De raad vergadert in de regel volgens een vergaderschema, dat reeds vóór aanvang van het nieuwe jaar wordt vastgesteld. Dit vergaderschema kunt u raadplegen bij de documenten onderaan deze pagina.

De raadsvergadering wordt voorgezeten door burgemeester Dassen-Housen. De voorzitter let erop dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt. De raad heeft daartoe zelf een Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad vastgesteld. Dit reglement van orde kunt u raadplegen bij de documenten onderaan deze pagina.

De raadsvergaderingen beginnen normaliter om 19.00 uur en vinden plaats in de raadszaal in het raadhuis (Markt 1 in Kerkrade).

Voor vergaderdata en vergaderstukken kunt u terecht op de website(externe link) van de gemeenteraad van Kerkrade.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen wij u erop wijzen, dat zowel raadsvergaderingen als commissievergaderingen met beeld en geluid worden opgenomen, live worden gestreamd vanuit de raadszaal en later ook via internet terug te kijken zijn. Indien u een vergadering bijwoont of inspreekt tijdens een vergadering stemt u in met het feit, dat u zichtbaar kunt zijn op de videobeelden, die zowel live gestreamd worden als later terug te kijken zijn.

Bent u politiek geïnteresseerd?

Dan kunt u ook onze vergaderstukken op tablet of telefoon bekijken via de app van iBabs Pro. Download in de App Store of in de Play Store gratis de app: iBabs Pro.

Als u de app geïnstalleerd hebt, kunt u inloggen als burger.

  • Bij ‘Uw Organisatie’ vult u in: Kerkrade
  • Bij ‘Uw logingegevens’ vult u in: burger
  • En bij wachtwoord vult u eveneens in: burger

U hebt dan toegang tot alle openbare vergaderstukken van de gemeenteraad en de commissies, evenals gepubliceerde poststukken, raadsinformatiebrieven en raadsvragen.