De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het veiliger inrichten van de wegen in Kerkrade. De gemeente Kerkrade heeft dit gedaan om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen. Dit is gedaan volgens het 'Duurzaam Veilig' principe. De gemeente ziet het als haar taak de wegen helder, veilig en comfortabel in te richten.

Lees meer in de folder 'Veilig Verkeer in Kerkrade' (pdf, 15MB).

Klachten en/of suggesties om de verkeersveiligheid in Kerkrade te verbeteren

Om uw klachten en /of suggesties goed in beeld te kunnen brengen hebben wij een formulier ontwikkeld waarop u uw klachten en/of suggesties op gebied van verkeersveiligheid kunt noteren.

Het formulier kan digitaal ingevuld en met een druk op de knop verstuurd worden naar de gemeente Kerkrade. U kunt ook het formulier downloaden om het dan verder met de pen in te vullen en vervolgens per post naar de gemeente Kerkrade te sturen via het adres:

Het College van B&W Kerkrade
Markt 33
6461 EC Kerkrade

of

Het College van B&W Kerkrade
Postbus 600
6400 AP Kerkrade

Verder kunt u het formulier ook gewoon afhalen bij de centrale balie van ons gemeentehuis aan de Markt in Kerkrade.

Na ontvangst zal uw klacht/suggestie in behandeling worden genomen door een speciaal hiervoor geformeerde WerkGroep Verkeer. In deze ambtelijke werkgroep zijn, naast de voorzitter, secretaris, jurist en technicus (allen ambtenaren) ook de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Dit om een zo breed mogelijke kijk op de zaak te kunnen verkrijgen. De Werkgroep Verkeer komt één keer per vijf weken bij elkaar en geeft advies omtrent het al dan niet nemen van verkeersmaatregelen (al dan niet gecombineerd met verkeersbesluiten). Mocht het komen tot een officieel verkeersbesluit dan wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt in het het formulier ook downloaden (pdf, 78KB), invullen en vervolgens - zoals boven aangegeven - toezenden.  

 

Verkeersveiligheidsonderzoek Pannesheiderstraat/Mundgenstraat

De gemeente Kerkrade start op 18 januari 2021 met een verkeersveiligheidsonderzoek in de Pannesheiderstraat. Het onderzoeksgebied betreft de gehele Mundgenstraat en het gedeelte van de Pannesheiderstraat gelegen tussen de Mundgenstraat en Nieuwstraat.

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doel willen wij bereiken door samen met u, de bewoners, na te denken over mogelijke maatregelen die een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Voor de uitvoering van het onderzoek is adviesbureau Kragten ingeschakeld. Zij starten op maandag 18 januari met een snelheidsmeting in beiden straten. Gedurende een week wordt met behulp van telslangen de snelheid van alle voortuigen gemeten.  In verband met de geldende corona regels is een informatie avond nu niet mogelijk. Daarom hebben we een digitale enquête opgesteld waarin u uw mening kunt geven over de huidige situatie. Op een digitale kaart kunt u aangeven: Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En welke maatregelen hebben uw voorkeur? Wij vragen u vriendelijk om uw mening met ons te delen via de enquête.

Via de link : https://new.maptionnaire.com/q/8b86vwj8dws3 komt u terecht bij de enquête, invullen kan tot woensdag 27 januari 2021.

Uw mening, samen met de snelheidsmeting vormt de input voor het uit te voeren onderzoek. De verkeerskundige maatregelen die hier uit voort vloeien worden te zijner tijd met u gedeeld zodat u ook hier uw mening over kunt geven.

Voor vragen over het verkeersveiligheidsonderzoek kunt u contact opnemen met Axl Schobben (axl.schobben@kerkrade.nl)  van de gemeente Kerkrade of Bjorn Loenis (blo@kragten.nl) van Kragten.

Werkgroep Verkeer

De volgende vergaderingen van de gemeentelijke Werkgroep Verkeer zijn in 2021 gepland op:

11 februari

11 maart

8 april

20 mei

17 juni

15 juli (voorlopig)

26 augustus

23 september

21 oktober

18 november

23 december (voorlopig)