De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het veiliger inrichten van de wegen in Kerkrade. De gemeente Kerkrade heeft dit gedaan om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen. Dit is gedaan volgens het 'Duurzaam Veilig' principe. De gemeente ziet het als haar taak de wegen helder, veilig en comfortabel in te richten.

Lees meer in de folder 'Veilig Verkeer in Kerkrade'link naar pdf bestand (pdf, 15MB).

Klachten en/of suggesties om de verkeersveiligheid in Kerkrade te verbeteren

Heeft u klachten en /of suggesties op het gebied van verkeersveiligheid? Mail dan naar gemeentehuis@kerkrade.nl 

Na ontvangst zal uw klacht/suggestie in behandeling worden genomen door een speciaal hiervoor geformeerde Werkgroep Verkeer. In deze ambtelijke werkgroep zijn, naast de voorzitter, secretaris, jurist en technicus (allen ambtenaren) ook de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Dit om een zo breed mogelijke kijk op de zaak te kunnen verkrijgen. De Werkgroep Verkeer komt één keer per vijf weken bij elkaar en geeft advies omtrent het al dan niet nemen van verkeersmaatregelen (al dan niet gecombineerd met verkeersbesluiten). Mocht het komen tot een officieel verkeersbesluit dan wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt in het gemeenteblad.

Werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer vergadert in principe één keer per maand.