De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het veiliger inrichten van de wegen in Kerkrade. De gemeente Kerkrade heeft dit gedaan om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen. Dit is gedaan volgens het 'Duurzaam Veilig' principe. De gemeente ziet het als haar taak de wegen helder, veilig en comfortabel in te richten.

Lees meer in de folder 'Veilig Verkeer in Kerkrade' (pdf, 15MB).

Klachten en/of suggesties om de verkeersveiligheid in Kerkrade te verbeteren

Om uw klachten en /of suggesties goed in beeld te kunnen brengen hebben wij een formulier ontwikkeld waarop u uw klachten en/of suggesties op gebied van verkeersveiligheid kunt noteren.

Het formulier kan digitaal ingevuld en met een druk op de knop verstuurd worden naar de gemeente Kerkrade. U kunt ook het formulier downloaden om het dan verder met de pen in te vullen en vervolgens per post naar de gemeente Kerkrade te sturen via het adres:

Het College van B&W Kerkrade
Markt 33
6461 EC Kerkrade

of

Het College van B&W Kerkrade
Postbus 600
6400 AP Kerkrade

Verder kunt u het formulier ook gewoon afhalen bij de centrale balie van ons gemeentehuis aan de Markt in Kerkrade.

Na ontvangst zal uw klacht/suggestie in behandeling worden genomen door een speciaal hiervoor geformeerde Werkgroep Verkeer. In deze ambtelijke werkgroep zijn, naast de voorzitter, secretaris, jurist en technicus (allen ambtenaren) ook de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Dit om een zo breed mogelijke kijk op de zaak te kunnen verkrijgen. De Werkgroep Verkeer komt één keer per vijf weken bij elkaar en geeft advies omtrent het al dan niet nemen van verkeersmaatregelen (al dan niet gecombineerd met verkeersbesluiten). Mocht het komen tot een officieel verkeersbesluit dan wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt in het gemeenteblad. U kunt het formulier ook downloaden (pdf, 78KB), invullen en vervolgens - zoals boven aangegeven - toezenden.  

Werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer vergadert in principe één keer per maand.