In oktober 2017 kreeg het unieke project SUPERLOCAL – Super Circular Estate In Bleijerheide, een Europese subsidie van UIA (Urban Innovative Actions) van 5 miljoen euro. Op 30 april is de officiële subsidietermijn verlopen en dus tijd om de balans op te maken (het project en ook de afhandeling van de subsidie lopen nog door tot in 2022).

Doelen en hergebruik

De doelen voor het gebied waren heel hoog: hergebruik alles wat vrij komt in het gebied in dit gebied zelf. Door het krijgen van de subsidie konden meerdere experimenten worden gedaan in belang van de toekomst. Aan grondstoffen kan men steeds moeilijker komen. In het project zijn nieuwe manieren bedacht en getest om materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg van het openbare gebied.

Behouden van gemeenschapsgevoel

Bij hergebruik wordt snel gedacht aan materialen. Er was nog een andere hoge ambitie, namelijk het ‘hergebruiken’ van de manier waarop mensen in het gebied samen leefden, de sfeer, het gemeenschapsgevoel. Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Wonen/Openbare Ruimte) licht toe: “We hebben oud-bewoners van de flats gevraagd om terug te keren in het gebied. Daarnaast is er een Klankbordgroep opgericht met omwonenden, voormalige bewoners, de bewoners van de 15 grondgebonden woningen en eventuele toekomstige bewoners die actief meedenken over de plannen voor het gebied. Ook komen er meerdere faciliteiten waar bewoners elkaar kunnen treffen en activiteiten kunnen ondernemen.”

Geleerde lessen

Het afbreken van de laatste twee flats werd niet zoals normaal gedaan. De materialen werden beschreven en opgeslagen. Ook werden er meerdere appartementen in zijn geheel spectaculair en baanbrekend ‘los gezaagd’ en daarna uitgehesen. Eén appartement was de basis voor het zogenaamde Expogebouw. De lessen die hiermee werden geleerd, zijn gebruikt voor het bouwen van drie proefwoningen (Feniks-3). Hiervoor werd het andere appartement gebruikt. De nieuwe aanpak heeft veel informatie gebracht. Door dit in ons land, maar ook in het buitenland te delen, kan iedereen gebruik maken van de geleerde lessen. 

Samenwerkende partners

In het project werken maar liefst twaalf partners intensief samen: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., Bouwbedrijven Jongen (Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS

Hoe staat het project er nu voor?

De 15 grondgebonden woningen zijn inmiddels bewoond. Het waterfabriekje van de waterkringloop is aangebracht. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de openbare ruimte. De flat met de 114 woningen krijgen steeds meer vorm. In 2022 zullen de werkzaamheden van het project klaar zijn. 

Super Circular Estate ontving ook nog een Europese subsidie vanuit Life Water Adapt voor de waterkringloop. Tevens werd het project winnaar van de Nederlandse bouwprijs en The Innovation in Politics Award. 

Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? Ga dan naar www.superlocal.eu(externe link) en/of de Facebook(externe link)-, 
Twitter(externe link)-, en LinkedIn(externe link) pagina van het project. 

Het SUPERLOCAL gebied met rechts de proefwoningen en links de flat met een hijskraan
Badge innovation in politics award winner 2020

In het SUPERLOCAL-project worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 129 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMwonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Sloop Infra en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, WBL, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum.

Banner met logos partners SUPERLOCAL