Het VNG-bestuur moet op korte termijn het kabinet vragen om meer financiële armslag voor de Nederlandse gemeenten om scholen goed te kunnen ventileren. Een motie van de gemeente Kerkrade daartoe is donderdag op een extra (digitale) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vrijwel unaniem aangenomen (99,78 % voor en 0,22 % tegen).

Burgemeester Petra Dassen: “Het is natuurlijk mooi dat de ledenvergadering unaniem instemt met de Kerkraadse motie. Dat bewijst alleen maar dat Kerkrade in de juiste richting denkt. Maar wie de motie indient doet er in principe niet toe. Het gaat om wat de motie behelst. En dat is dat het VNG-bestuur allereerst zo snel mogelijk bij het kabinet aan tafel komt. Hopelijk heeft het gemeentebestuur van Kerkrade de deur open gezet naar een financiële oplossing voor dit urgente, landelijke probleem. Want daar is grote behoefte aan, blijkt vandaag maar weer eens. Veel gemeenten kunnen, met het onderwijs samen, het aanbrengen van ventilatiesystemen in de scholen zonder verdere hulp van het rijk niet financieren.”

In Kerkrade komen 12 scholen in aanmerking voor het aanbrengen van goede ventilatie. Dat is belangrijk voor het verbeteren van het binnenklimaat. Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken.

Niet realistisch

Het aanbrengen van een ventilatiesysteem kost bij benadering € 25.000 euro per klaslokaal. Een groot schoolgebouw vereist een investering van ruim € 600.000 en voor een kleinere school is € 300.000 nodig. Onderwijswethouder Jo Schlangen: “Je praat al gauw over vijf miljoen aan kosten om de Kerkraadse schoolgebouwen frisser en duurzamer te maken. Daarvan subsidieert het rijk 30 procent, maar dan moeten onderwijs en gemeente gezamenlijk nog altijd 3,5 miljoen euro ophoesten. Dat is niet realistisch.”

Meer rijksgeld

Het onderwijs in Nederland en de Nederlandse gemeenten staan voor een schier onmogelijke opdracht, stelt Schlangen. “De overheid wil dat kinderen in een gezonde, goed geventileerde omgeving les krijgen, maar de subsidievoorwaarden voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS) volstaan niet. Het rijk financiert maximaal 30 procent van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie, dat is te weinig. Zeventig procent moeten onderwijs en gemeenten zelf betalen en dat is te veel gevraagd. Wij willen dat het rijk meer verantwoordelijkheid neemt en dus meer geld beschikbaar stelt. Het VNG-bestuur is nu aan zet om een lobby richting kabinet en parlement te starten.”

Iedere gemeente in Nederland wordt geconfronteerd met dit financiële probleem. Overal staan scholen. Jo Schlangen: “Als kleine gemeente met een beperkt aantal scholen heeft Kerkrade het rijk nodig om aan de normen van frisse lucht in de klas te voldoen. Hoe is de situatie dan voor de grote gemeenten in Nederland die per gemeente tientallen scholen huisvesten? Die rekensom wil ik niet maken. Vandaar dat we als gemeentebestuur vandaag op de VNG-ledenvergadering deze motie indienen. De Nederlandse gemeenten hebben meer geld nodig voor het grootschalig verbeteren van het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Dat blijkt ook wel uit de stemming. Unaniem wordt onze motie gesteund.”

Onwenselijk

Burgemeester Petra Dassen erkent dat het aannemen van de motie nog geen garantie biedt op een positieve afloop. “Maar dit is een belangrijk, sterk signaal dat het kabinet en het parlement niet kunnen negeren, lijkt me. Natuurlijk weten we niet wat het kabinet zal antwoorden als het VNG-bestuur met het verzoek tot meer financiële armslag voor de gemeenten komt. Maar het begint met het stellen en duidelijk maken van de vraag. En het voeren van een sterke lobby. Iedere dag dat we langer wachten met een oplossing lopen we op de scholen het risico op meer coronabesmettingen. Dat is volstrekt onwenselijk.”