De overheid heeft de TONK-regeling verlengd tot 1 oktober 2021. De TONK-regeling is tijdens de coronacrisis in het leven geroepen als tijdelijke ondersteuning in noodzakelijke kosten voor mensen met weinig inkomen. TONK staat voor Tijdelijke On­dersteuning Noodzakelijke Kosten.

Omdat Corona nog steeds niet helemaal weg is, wordt de TONK-regeling verlengd tot 1 oktober 2021. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand. Deze is geregeld in de Participatiewet. Meer informatie over de regeling en vragen en antwoorden vindt u op: www.kerkrade.nl/tonk-regeling.

De TONK-regeling betreft een uitkering van de gemeente voor mensen die (te) weinig inkomen hebben als ge­volg van de coronamaatregelen en hierdoor problemen heb­ben met het betalen van hun woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, ser­vicekosten en de gemeentelijke belastingen.

Alle informatie over corona vindt u op www.kerkrade.nl/coronavirus.