Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website:

De verklaring is opgesteld op 18 mei 2020 met akkoord van de directeur van de Bestuursdienst.

De website van de gemeente voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Bekijk wat nog niet in orde is

Hoe werkt de gemeente Kerkrade aan toegankelijkheid?

Wij werken aan toegankelijkheid door:

Training van webredacteuren

Onze webredacteuren zullen voldoende getraind worden over het toepassen van toegankelijkheidseisen. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Zij hebben geleerd hoe de website voor iedereen goed te gebruiken is.

Oplossen van gevonden fouten

Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op. Middels periodiek overleg met de gemeentelijke redacteuren van de website wordt dit gewaarborgd. Aan dit bedoelde permanente proces is een intensief startproject met de webbouwer vooraf gegaan.

Verminderen van pdf-documenten op de website

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. In eerste instantie zullen wij de 25 meest gedownloade pdf-documenten toegankelijk maken.Iedere maand bekijken we verder een aantal pdf-documenten. Oude documenten worden verwijderd. Als het nodig is passen we een pdf-document aan.

Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door. Dit kan telefonisch via 14045, via e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl of rechtstreeks aan de balie van het stadskantoor.

Onderzoek met inwoners

Jaarlijks voeren wij samen met onze websiteleverancier een gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking uit. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.

Links naar websites van instellingen en organisaties

Op de website van de gemeente Kerkrade zijn externe links opgenomen naar websites van instellingen en organisaties die direct te maken hebben met de onderwerpen van de pagina's op deze site. De gemeente Kerkrade zal contact opnemen met deze partijen om te bewerkstelligen dat al deze websites gaan voldoen aan de eisen van toegankelijkheid.

Borging van de toegankelijkheid

Om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen en te borgen zal onze webredactie voor publicatie alle nieuwe content op toegankelijkheid toetsen.

Wat is nog niet op orde?

De gemeente Kerkrade is druk aan de slag met het toegankelijk maken van de eigen website. In deze website van de gemeente Kerkrade wordt gebruik gemaakt van een afsprakenmodule en een burgerzakenmodule. De gemeente Kerkrade is voor het ‘toegankelijks-proof’ maken van deze modules afhankelijk van de desbetreffende leveranciers.

In 2021 zal de huidige afsprakenplanner vervangen worden. Samen met deze nieuwe leverancier zullen we ervoor zorgdragen dat ook deze module voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Met betrekking tot de module burgerzaken vindt momenteel actief overleg plaats met de desbetreffende leverancier.