De verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade worden tijdelijk anders verdeeld. Daarmee vangt het college de taken van wethouder Jo Schlangen op die afgelopen week een ingrijpende operatie onderging.

Burgemeester Petra Dassen-Housen: “Namens de hele organisatie wensen we hem van harte beterschap en we hopen dat hij weer snel bij ons is.”
Hoelang wethouder Schlangen, die een tijd lang zal moeten revalideren, afwezig zal zijn is nog niet bekend. Wethouder Tim Weijers: “Als college hebben we ervoor gekozen om de portefeuilles van collega-wethouder Schlangen tijdens zijn afwezigheid samen in te vullen. Dat vonden we, alles afgewogen hebbende, de beste oplossing.”
 
De verantwoordelijkheden van wethouder Schlangen worden als volgt verdeeld:
 
Onderwijs, welzijn en coördinatie VIE
Wethouder René van Drunen
 
Cultuur en wijkwethouder Oost
Wethouder Jo Paas
 
Sport
Wethouder Alexander Geers
 
Publiekszaken en dienstverlening, informatiebeleid en automatisering
Wethouder Tim Weijers
 
Weekmarkten en kermissen
Wethouder John Roland
 
WMC
Wethouders John Roland en Jo Paas
 
Zodra wethouder Schlangen voldoende hersteld is om zijn werkzaamheden te kunnen hervatten zullen we dit bekend maken.