Vertraging uitbetaling tegemoetkoming energielasten voor inwoners met een laag inkomen

Eind vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de rijksoverheid gaat helpen met het betalen van de energielasten in 2022. Inwoners met een laag inkomen ontvangen een bijdrage van ongeveer 200 euro.

 

Wie ontvangt een tegemoetkoming?

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zullen dit bedrag automatisch krijgen van gemeenten. Inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld: inwoners met een AOW zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen kunnen een aanvraag bij de gemeente gaan indienen.

Uitbetaling vertraagd

Het streven van de rijksoverheid is om in het 1e kwartaal 2022 de tegemoetkoming door de gemeenten te laten uitbetalen. Voor het uitbetalen van de tegemoetkoming moet de overheid regels vaststellen. Deze regels zijn vertraagd, hierdoor kan de tegemoetkoming in maart of misschien zelfs pas in april uitbetaald worden.

Wethouder Wiermans: “Wij willen deze tegemoetkoming zo snel mogelijk uitbetalen aan de inwoners die deze bijdrage hard nodig hebben. Daar heeft de gemeente Kerkrade alle voorbereidingen al voor getroffen. Maar helaas moeten wij wachten op de regels van het ministerie.”

 

Meer informatie volgt

Zodra meer informatie bekend is informeert de overheid alle inwoners. De gemeente Kerkrade zal haar inwoners ook informeren via de gemeentelijke kanalen. Houd het stadjournaal, website en social media van de gemeente in de gaten.

 

GeldWijzerWinkel

Heeft u financiële problemen of vragen? Schakel dan de hulp in van de GeldWijzerWinkel, gelegen aan het Martin Buberplein 21 in Kerkrade. Website: www.geldwijzerwinkel.nl