Het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate in Bleijerheide, Kerkrade, ontving in 2017 een Europese subsidie vanuit de Urban Innovative Actions (UIA) van 4,7 miljoen euro voor het experimenteren met het hergebruik van materialen. Materiaal uit de flats die werden afgebroken, is gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen in de openbare ruimte.

 

Delen werden uit appartementen van de flat gehesen en hiermee werden het expogebouw en de drie proefwoningen gerealiseerd. Ook werd van het beton uit de flat nieuw beton gemaakt. Heel duurzaam dus.

“Internationaal is heel veel interesse voor de experimenten die in Kerkrade zijn gedaan. Daarom is alles heel nauwkeurig opgeschreven en dit kan weer worden gebruikt door anderen. Er zit het idee achter dat in de toekomst materialen voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, schaars worden. Dus is het hergebruiken van materiaal zeer belangrijk”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte).

Op 24 en 25 maart werd een internationaal digitaal congres gehouden ‘Crossing Boundaries’ waarbij de afsluiting van de UIA-subsidie in de middag van 24 maart plaats vond. 240 mensen uit zo’n 20 landen sloten aan en konden luisteren naar de lessen die de partners van SUPERLOCAL - Super Circular Estate hebben geleerd tijdens de experimenten.

Wethouder Weijers: “Zelf heb ik ook deelgenomen aan de gesprekken tijdens die middag en kan zeggen dat we veel hebben bereikt in Kerkrade samen met alle partners. Uiteraard gaan we in het gebied gewoon verder, maar de afsluiting van de UIA-subsidie is een eerste belangrijke stap.”

Het panel van de closing conference achter een tafel met op de voorgrond he IBA-logo en op de achtergrond burgemeester Dassen-Housen op een t.v.-scherm

 

Het panel van de Closing Conference achter een tafel, logo van IBA op de voorgrond en t.v.-schermen op de achtergrond

In het SUPERLOCAL-project worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum.

Banner met logos partners SUPERLOCAL