Winter betekent dat het weer glad kan worden op onder andere de wegen en trottoirs. Wanneer het door vorst, sneeuw of ijzel glad wordt, is het de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat in ieder geval de belangrijkste wegen begaanbaar blijven.

Nagenoeg alle hoofdwegen, wijkontsluitingswegen, industrieterreinen, fietspaden en busrouten zijn ondergebracht in de zogenaamde primaire strooirouten, Dit zijn de hoofd- en ontsluitingswegen link naar pdf bestand(pdf, 686 KB) en de fietsrouteslink naar pdf bestand (pdf, 684 KB). Deze primaire routen zullen te allen tijde begaanbaar worden gehouden. Alle verdere wegen en wijkstraten zijn in de zogenaamde opvolgrouteslink naar pdf bestand (pdf, 684 KB) ondergebracht Deze worden, indien noodzakelijk, alleen tijdens kantooruren gestrooid.

U zult begrijpen dat de gemeente niet alle gladheid op wegen en trottoirs kan bestrijden. Hiervoor kunnen we uw hulp ook goed gebruiken!  Bijvoorbeeld door minder valide buren te helpen bij het begaanbaar houden van hun oprit, trottoir etc.

Preventief strooien

De primaire routen worden preventief gestrooid . Dit houdt in dat wanneer uit de weersinformatie blijkt dat er binnen enkele uren gladheid kan ontstaan, er direct gestart zal worden om deze wegen te strooien met een nat-zoutmengsel.

Men is dan de aankomende gladheid vóór zodat deze wegen, onder normale omstandigheden, niet glad zullen worden. Het kan u natuurlijk vreemd voorkomen als u ziet dat er gestrooid wordt terwijl het niet glad is. U kunt er echter vanuit gaan dat er dan – gelet op de weersverwachtingen - een reële kans op gladheid bestaat.

Curatief strooien

Dit is het strooien van de wegen terwijl het daadwerkelijk glad is. Mochten namelijk de omstandigheden dermate ernstig zijn dat het toch glad wordt, ondanks de preventieve behandeling, dan zullen deze wegen alsnog een keer gestrooid worden.

Bij zeer ernstige sneeuwval zullen de wegen, met behulp van op de strooiauto gemonteerde sneeuwschuivers, zo veel mogelijk sneeuwvrij gemaakt worden.

Overige activiteiten

Tevens zijn er diverse locaties zoals bruggen, bushalten, trappen en openbare gebouwen die handmatig tijdens kantooruren door de eigen wijkteams begaanbaar gemaakt worden. Ook staan er op kritieke plaatsen in de gemeente zoutcontainers waarvan men tijdens extreme omstandigheden gebruik kan maken om de weg of het trottoir ter plaatse te strooien. Deze zoutcontainers zijn uiteraard alleen voor noodgevallen en niet voor privégebruik.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij de coördinator gladheidbestrijding van het cluster Wijkbeheer via 14 045.