De eerste straatnamen zijn lang geleden in de volksmond ontstaan om aan te geven waar iemand ongeveer woonde. Vaak was het voldoende om naar een opvallend kenmerk van de buurt te verwijzen, om duidelijk te maken waar iemand vandaan kwam. Zo is de naam 'Nieuwstraat' ontstaan als aanduiding van een nieuwe huizengroep in de buurt van het gehucht 'Strass'. Pas door de opkomst van de steenkolenmijnbouw in het begin van de twintigste eeuw groeide Kerkrade sterk. Het aantal inwoners en woningen steeg in deze tijd spectaculair en om administratief orde op zaken te houden, was het noodzakelijk dat straatnamen officieel werden vastgesteld. Op 12 december 1919 werd de eerste lijst van toentertijd 76 straatnamen door de gemeenteraad  vastgelegd.

In de loop der jaren is het straatnamenbestand van de gemeente Kerkrade steeds groter gegroeid. De laatste ingrijpende wijziging dateert van 1982 toen de zelfstandige gemeentes Eygelshoven en Kerkrade bij elkaar werden gevoegd in de nieuwe gemeente Kerkrade.

Bekijk de straatnamen in het gemeentearchief(externe link)