Netbeheerder Enexis heeft de gemeente Kerkrade geïnformeerd over een technische storing in de tijden waarop de openbare verlichting brandt. Deze storing doet zich ook voor in diverse andere gemeenten. 

Enexis geeft aan dat de openbare verlichting op sommige plekken ’s avonds te vroeg aangaat en in de ochtend te laat wordt uitgeschakeld. De verlichting brandt dan dus onnodig lang. Een technisch team van Enexis onderzoekt de oorzaak van de storing en stelt alles in het werk deze zo snel mogelijk op te lossen.

De openbare verlichting heeft wel altijd gebrand tijdens de donkere uren. Dit betekent dat de storing niet geleid heeft tot onveilige situaties. Enexis heeft laten weten dat de extra kosten van de langere brandtijd van de openbare verlichting niet ten laste komen van de gemeente Kerkrade.