In opdracht van woningcorporatie HEEMwonen is gestart met de werkzaamheden voor de bouw van 24 nieuwe levensloopbestendige woningen aan het Salviaplein en het Papaverplein in Park West in Kerkrade-West. Begin 2022 moeten de woningen klaar zijn voor de verhuur. 

Logo West Wint Aan Ruimte

“Een mooie mijlpaal en het sluitstuk van de hele ontwikkeling van Kerkrade-West (West wint aan Ruimte). De woningen in het park sluiten perfect aan bij de omgeving. Als gemeente zullen we ervoor zorgen dat ook de openbare ruimte in het geheel past”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Wonen). 

Parkwoningen omringd door groen 

Het nieuwbouwproject kent een bijzondere opzet: de woningen worden in een hofje gebouwd en de achtertuinen grenzen aan een (openbaar) plantsoen. Het plan bestaat uit 24 woningen verdeeld over twee hofjes, die omringd worden door groen. Het doel van dit concept is het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid. De nieuwbouwwoningen zijn gasloos en bijna energieneutraal. Ze worden voorzien van goede isolatie, een warmtepomp en geïntegreerde zonnepanelen op het dak.

Bovenaanzicht van het gebied waar de voorbereidingen voor de parkwoningen in voorbereiding zijn

Een wijk in bloei 

HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg werken sinds 2011 samen aan de groei van Kerkrade-West (West wint aan ruimte). De afgelopen jaren is er veel veranderd in West. De duurzame buurt ‘De bestaande wijk van Morgen in Kaalheide, Park West met speeltuin en ’t Westhoes zijn daar voorbeelden van. 

Bouwhekken met daarop zeilen met impressies van hoe het gebied met de parkwoningen eruit gaat zien.