Uiterlijk medio september starten de herstelwerkzaamheden nabij de rotonde aan de Domaniale Mijnstraat/Nieuwstraat. Dit als gevolg van het ongeval met een gekantelde vrachtwagen op 15 juli. Hierbij is dieselolie op de weg en in het riool terechtgekomen. Gedurende de herstelwerkzaamheden zal het gedeelte Nieuwstraat tussen de Holzstraat en Domaniale Mijnstraat afgesloten blijven om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

De herstelwerkzaamheden vinden op Duits grondgebied plaats, hetgeen betekent dat de Duitse autoriteiten leidend zijn bij de opruimwerkzaamheden. De omvang van de op te ruimen verontreiniging is nog niet bekend. Daardoor kunnen we op dit moment nog geen precieze indicatie geven hoe lang de werkzaamheden gaan duren. Zo gauw we meer weten, volgt een update!