De gemeente Kerkrade wil graag dat volwassenen, jongeren en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen in de (Kerkraadse) samenleving.

Bent u inwoner van Kerkrade, bent u 19 jaar of ouder en komt u uit een gezin met een laag inkomen? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor Sociale Culturele Activiteiten (vergoeding SCA). Met deze vergoeding kunnen u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.

U heeft recht op een vergoeding SCA wanneer uw gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Hoe werkt het?

U kunt eenmaal per kalenderjaar een vergoeding aanvragen voor algemene Sociale en Culturele Activiteiten. Dit bedrag kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld een abonnement bij een sport- of ontspanningsvereniging, deelname aan muziek- en/of dansonderwijs, bezoek aan een zwembad, theater, concert, museum, bioscoop en/of pretpark. Maar ook voor een seizoenkaart voor Roda JC, Gaia Zoo, Continium, een abonnement op een krant of (vak-)tijdschrift, vakbond en ouderenbond of deelname aan een computercursus. Ook kunt u het bedrag gebruiken om uw internetabonnement te betalen. 

De gemeentelijke bijdrage voor sociale culturele activiteiten bedraagt in 2022 € 135,- en wordt één maal per persoon, per kalenderjaar verstrekt. U moet de bijdrage aanvragen in het kalenderjaar dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat kan zowel voordat als nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt een aanvraag indienen door het formulier op te halen bij het Stadskantoor, Markt 33 in Kerkrade of het formulier onderaan deze pagina uit te printen en in te vullen.

De gemeente beoordeelt per persoon of u recht heeft op de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kijkt dan naar uw gezinssituatie, inkomenssituatie en de kosten die aan de activiteit verbonden zijn.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u heeft een laag gezinsinkomen, dat wil zeggen uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm;
  • u woont in Kerkrade.

Bijdrage voor schoolgaande kinderen

Heeft u een schoolgaand kind van 4 tot en met 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage via de Stichting Leergeld Parkstad(externe link), de Stichting JeugdCultuurfonds en / of de Stichting Jeugdsportfonds aanvragen. De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten. U krijgt dan zelf geen geld, maar de stichting Leergeld Parkstad betaalt de rekeningen.

Bijdrage voor het gezin

Heeft u voor uw kind(eren) van 4 tot en met 18 jaar al een vergoeding gekregen van de Stichting Leergeld Parkstad of het Jeugdfonds Sport of het Jeugdfonds Cultuur? Ook dan kunt u één keer per jaar voor uw gezin een aanvraag doen voor een extra vergoeding SCA van € 135,-. Hiervoor moet u wel de brief die u gekregen heeft van Stichting Leergeld Parkstad, het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds laten zien.

Extra vergoeding

Naast de vergoeding SCA  voor het gezin van € 135,- kunt u ook nog twee extra vergoedingen SCA aanvragen. 

  • Een extra bedrag van € 52,- voor activiteiten voor sport, gezondheid en vitaliteit. Bijvoorbeeld voor een sport- of ontspanningsvereniging, een bezoek aan een zwembad, gezonde en vitale cursussen, speeltuinen of andere activiteiten die hier op lijken.
  • Een jaarabonnement Comfort van de Bibliotheek Kerkrade. Als u hier recht op heeft, krijgt u geen geld van ons, maar een brief. Met deze brief kunt u dan bij de Bibliotheek uw gratis abonnement afhalen.

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Informatie over de bijstandsnormen vindt u op deze webpagina van de Rijksoverheid(externe link)

Onderstaande (netto) bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2022 (inclusief vakantiegeld).

Leefvorm

 Maximaal maandinkomen met vakantiegeld

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

  € 1.311

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

   € 1.311

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

  € 1.872

U bent alleenstaand en gepensioneerd

  € 1.456

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

  € 1.972

* Deze bedragen zijn in hele Euro's naar boven afgerond.

Direct regelen

Als u de bijdrage Sociale en culturele activiteiten wilt aanvragen, kunt u:

Wat moet ik meenemen?

De gemeente vraagt in elk geval de volgende gegevens van u:

  • Een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs hierop staat geen Burgerservicenummer vermeld)
  • Bewijsstukken van uw inkomen en dat van uw eventuele partner, bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsbrief of omzetgegevens, maar het liefst geen bankafschriften.

Hoe lang duurt het?

Na het doen van de aanvraag krijgt u binnen 8 weken een schriftelijk bericht van de gemeente.

Aanvullende informatie

Is de informatie op deze pagina volledig?