Wat is het?

De gemeente Kerkrade wil graag dat volwassenen, jongeren en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen in de (Kerkraadse) samenleving.

Bent u inwoner van Kerkrade, bent u 19 jaar of ouder en komt u uit een gezin met een laag inkomen? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor Sociale Culturele Activiteiten (vergoeding SCA). Met deze vergoeding kunnen u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.

U heeft recht op een vergoeding SCA wanneer uw gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Hoe werkt het?

U kunt een vergoeding aanvragen voor algemene Sociale en Culturele Activiteiten. Dit bedrag kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld een abonnement bij een sport- of ontspanningsvereniging, deelname aan muziek- en/of dansonderwijs, bezoek aan een zwembad, theater, concert, museum, bioscoop en/of pretpark. Maar ook voor een seizoenkaart voor Roda JC, Gaia Zoo, Continium, een abonnement op een krant of (vak-)tijdschrift, vakbond en ouderenbond of deelname aan een computercursus. Ook kunt u het bedrag gebruiken om uw internetabonnement te betalen.

Heeft u voor uw kind(eren) van 4 tot en met 18 jaar al een vergoeding gekregen van de Stichting Leergeld Parkstad of het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Dan kunt u één keer per jaar voor uw gezin een aanvraag doen voor een extra vergoeding SCA.

De gemeentelijke bijdrage voor sociale culturele activiteiten wordt één maal per persoon, per kalenderjaar verstrekt. U moet de bijdrage aanvragen in het kalenderjaar dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat kan zowel voordat als nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt een aanvraag indienen door het formulier op te halen bij het Stadskantoor, Markt 33 in Kerkrade of het formulier onderaan deze pagina uit te printen en in te vullen.

De gemeente beoordeelt per persoon of u recht heeft op de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kijkt dan naar uw inkomenssituatie en de kosten die aan de activiteit verbonden zijn.

Bijdrage voor schoolgaande kinderen

Heeft u een schoolgaand kind van 4 tot en met 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage aanvragen bij de Stichting Leergeld Parkstad, of de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur. De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten. U krijgt dan zelf geen geld, maar de stichting Leergeld Parkstad betaalt de rekeningen.

Bijdrage voor het gezin

Heeft u voor uw kind(eren) van 4 tot en met 18 jaar al een vergoeding gekregen van de Stichting Leergeld Parkstad of het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Dan kunt u één keer per jaar voor uw gezin een aanvraag doen voor een extra vergoeding. Hiervoor moet u wel het bewijs van de toekenning dat u gekregen heeft van Stichting Leergeld Parkstad of het Jeugdfonds Sport en Cultuur bij de aanvraag voegen.

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Informatie over de bijstandsnormen vindt u op deze webpagina van de Rijksoverheid(externe link)

Onderstaande (netto) bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2024 (inclusief vakantiegeld).

LeefvormMaximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.541
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.541
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 2.201
U bent alleenstaand en gepensioneerd€ 1.711
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.319

* Deze bedragen zijn in hele Euro's naar boven afgerond.

Wat moet ik doen?

Als u de bijdrage Sociale en culturele activiteiten wilt aanvragen, kunt u:

Wat moet ik meenemen?

De gemeente vraagt in elk geval de volgende gegevens van u:

  • Een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs hierop staat geen Burgerservicenummer vermeld)
  • Bewijsstukken van uw inkomen en dat van uw eventuele partner, bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsbrief of omzetgegevens, maar het liefst geen bankafschriften.

Hoe lang duurt het?

Na het doen van de aanvraag krijgt u binnen 8 weken een schriftelijk bericht van de gemeente.