De maand april stond in het teken van ‘senioren en veiligheid’. Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verschillende partners.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteedt het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit zoals meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Website met informatie en tips

Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u veel informatie over deze vormen van criminaliteit. Senioren vinden er concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Webinars

Over verschillende vormen van criminaliteit waar senioren slachtoffer van kunnen worden, zijn webinars (online uitzendingen) gemaakt. In elk webinar bespreken deskundigen van onder andere de politie en de ouderenbonden een specifiek fenomeen waar senioren me te maken kunnen krijgen. Deze webinars zijn gratis te bekijken via de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl