Afbeelding van de oversteek aan de Torenstraat

Aannemer Strukton heeft de opdracht gegund gekregen voor het sluiten van de onbeveiligde overweg aan de Torenstraat in Eygelshoven. Op de plaats waar nu nog de NABO (niet actief beveiligde overweg) ligt, wordt een voetgangerstunnel aangelegd.

Strukton gaat nu aan de slag met het ontwerp en de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe tunnel aan de Torenstraat.

Aandacht voor mens en milieu

De opdracht die ProRail hierin aan Strukton heeft meegegeven, is dat niet alleen het ontwerp voor de ondertunneling goed moet zijn, maar dat daarnaast ook de realisatie van het project goed en zorgvuldig georganiseerd moet zijn, met aandacht en respect voor belanghebbenden, natuur en omgeving. Daarbij is rekening gehouden met de opmerkingen die de deelnemers tijdens de inloopavond in Eygelshoven op 28 mei 2019 hebben ingebracht.

Planning

Het streven is dat de ondertunneling in de zomer van 2022 wordt gerealiseerd, onder voorbehoud van planning en uitvoeringsmogelijkheden.

ProRail voert op dit moment gedetailleerd overleg met aannemer Strukton over de wijze waarop -  en de omstandigheden waaronder dit werk in de zomer van 2022 gerealiseerd kan worden. Strukton werkt het uiteindelijke ontwerp en werkplan uit en legt dat voor aan ProRail ter goedkeuring, dit proces vindt plaats in de zomer- en herfst-periode van dit jaar (2021). Zodra groen licht kan worden gegeven op ontwerp en werkmethodiek berichten wij u daarover.

Overweg Meuserstraat

Daarnaast zijn ProRail en de gemeente samen bezig met de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Meuserstraat in Haanrade, richting het Wormdal.

Bij het zoeken naar een alternatief is niet alleen gekeken naar bereikbaarheid, maar ook naar mogelijkheden die zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en zo min mogelijk belasting van het natuurgebied tot gevolg zullen hebben. Hieruit kwam één optie naar voren. 

Momenteel wordt het definitieve ontwerp afgerond, waarbij de verderop gelegen bestaande veetunnel zal worden opgewaardeerd naar een voetgangerstunnel die ook voor onderhoudsvoertuigen te gebruiken is.

De gemeente wil het Wormdal en het gebied bij Baalsbruggen beter toegankelijk maken voor wandelaars. Op dit moment wordt met enkele grondeigenaren overlegd hoe dat het best kan worden gerealiseerd.

Het afronden van het ontwerp van de tunnel en de bijhorende wandelpaden en het doorlopen van alle daarvoor benodigde gemeentelijke procedures zal medio december 2021 zijn afgerond. De werkzaamheden aan deze tunnel zijn ook gepland voor de zomerperiode van 2022.

Samenwerking

Gemeente Kerkrade en ProRail werken nauw samen als het gaat om het saneren van de twee onbeveiligde spoorwegovergangen. In oktober 2018 zijn we gezamenlijk gestart met een onderzoek van de aanpak van deze overwegen in Kerkrade. Samen werken we aan het veiliger maken van de spoorinfrastructuur en het behouden en verder ontwikkelen van recreatieve verbindingen naar de prachtige omliggende groen- en natuurgebieden.

 

Een afbeelding van de oversteek meuserstraat