De gemeente Kerkrade heeft 29 raadsleden.

In de regel vinden één keer per vier jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De politieke partijen, zowel landelijke als lokale partijen, die actief zijn binnen een gemeente, stellen een kandidatenlijst op en daaruit kan de kiezer dan een keuze maken. De samenstelling van de gemeenteraad wisselt dus zeker één keer per vier jaar, maar kan ook tussentijds nog wijzigen door bijvoorbeeld het vertrek van een raadslid. Raadsleden dienen binnen de gemeentegrenzen te wonen.

De huidige samenstelling van de gemeenteraad vindt u op ons raadsinformatiesysteem(externe link).