De gemeente Kerkrade gaat samen met Waterschap Limburg en de gemeente Landgraaf aan de slag om de wateroverlast in Eygelshoven en de Rimburgerweg in Landgraaf aan te pakken. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die binnenkort wordt getekend. In een filmpje Samen aan de slag in Eygelshoven met aanpak wateroverlast - YouTube wordt de situatie ter plekke uitgelegd.

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker last van hevige regenval. Hoosbuien veroorzaken wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland. De kern van Eygelshoven werd vorige zomer zwaar getroffen en liep vol met water. Ook in het gebied rondom de Rimburgerweg was de schade groot.

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): “De wateroverlast die eind juni 2021 de inwoners van Eygelshoven trof, zorgde voor veel overlast en schade. Dat willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarom gaan we nu aan de slag samen met Waterschap Limburg en de gemeente Landgraaf om in het vervolg beter bestand te zijn tegen extreme neerslag.”

Samenwerking

De gemeentes en het waterschap zoeken de samenwerking met elkaar en met betrokkenen op. Deze samenwerking is noodzakelijk, alleen door gezamenlijk maatregelen te treffen kan de situatie verbeterd worden. En inbreng vanuit de omgeving is nodig om tot een gedragen en werkend maatregelenpakket te komen.

Eind 2021 hebben we al aangegeven dat voor Kerkrade twee soorten maatregelen in aanmerking komen:

Maatregelen korte termijn

De maatregelen die inmiddels zijn genomen of op korte termijn verder uitgezocht worden:

  • De rotonde aan de Waubacherweg is van een andere verkanting (dwarshelling) voorzien zodat het water naar de Putstraat geleid wordt en niet meer richting Veldhofstraat loopt.
  • We verlagen het peil van de Rimburgerweg.
  • De inloop vanuit de Putstraat naar de Vlootsgraaf wordt verbeterd.
  • Het Waterschap bekijkt of ze de buffer aan de Hermangroeve op kan schonen en vergroten.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om de Vlootsgraaf te verdiepen en verbreden.

Maatregelen voor de langere termijn

Op de langere termijn kijken de twee partijen naar een breed maatregelenpakket in landelijk gebied, stedelijk gebied en rondom de watersystemen om de situatie verder te verbeteren. Bijvoorbeeld extra buffering in het stroomgebied van de Gravenweglossing. Ook worden nadere maatregelen onderzocht om te voorkomen dat het water door het tunneltje aan de Putstraat kan lopen.