Is uw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de Rijksoverheid. 

De hoogte van de vergoeding in de schade is € 2.700,- voor een personenauto van een particulier.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet u:

  • een kopie van de verzekeringspolis aanleveren;
  • een afwijzingsbrief van de verzekeraar meesturen (in geval van een WA+ verzekering)
  • een vrijwaringsbewijs of ander bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de personenauto total loss is.

Schade melden

Schade kan tot uiterlijk 15 december 2021 gemeld worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link) Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.