Op vrijdag 31 mei zijn de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024-2028, behorend bij de Regionale Woonvisie bekrachtigd. Tim Weijers, Wim Hazeu en Rene Sulmann plaatsen hun handtekening in aanwezigheid van Staf Depla onder het document waarin de zeven Parkstadgemeenten en de negen regionale woningcorporaties en huurdersorganisaties meerjarige afspraken hebben vastgelegd over nieuwe woningbouw en gezamenlijke inzet op verbetering van de leefbaarheid in Parkstad. 

Tim Weijers, wethouder wonen van de gemeente Kerkrade én voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: 

‘In de Regionale Prestatieafspraken 2024 – 2028 zijn met de 9 woningcorporaties en de huurdersorganisaties in Parkstad vastgelegd hoe we samenwerken aan een aantal majeure thema’s en opgaven op het gebied van wonen en leefbaarheid. Dit is een belangrijke stap in de uitvoering van de Regionale Woonvisie, die afgelopen zomer is vastgesteld.’

Klik hier om het volledige bericht te lezen. 

Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024-2028 worden ondertekend.