Gemeenten, brandweer, politie en de GGD werken samen in de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een belangrijk onderdeel hiervan is de crisiscommunicatie. In geval van ramp of calamiteit staat op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wat er aan de hand is, de laatste stand van zaken en of u zelf iets moet doen om gevaar te voorkomen. 

www.vrzuidlimburg.nl

Wat moet u doen als het alarm gaat?

Alleen als er gevaar dreigt, wordt de bevolking gealarmeerd. Bij onaangename, prikkelende of hinderlijke stank wordt geen alarm geslagen zolang er geen sprake is van gevaar. Het alarm gaat alleen af in gebieden waar het gevaarlijk kan zijn. 

  • ga naar binnen, waar u ook bent, en sluit ramen en deuren. Schakel ventilatiesystemen uit.
  • zet de radio of tv op de rampenzender (L1)
  • wacht op informatie

L1 Radio: 95.3 MHz
L1 TV: kanaal 23+ (488.00 MHz)

Wat moet u vooral niet doen?

  • niet bellen! Als de telefoonlijnen overbelast raken, kunnen ook de hulpdiensten niet meer met elkaar communiceren
  • ga niet naar buiten of op zoek naar familieleden. Het alarm betekent direct gevaar. Vertrouw erop dat kinderen op school of ergens anders worden opgevangen.